Vés enrere Fomentar conductes de socialització en nens amb trastorn de l'espectre autista

Fomentar conductes de socialització en nens amb trastorn de l'espectre autista

És l'objectiu principal d'un ampli projecte que està duent a terme Narcís Parés del qual acaba de presentar els darrers resultats a la 2020 International Conference on Multimodal Interaction en què ha estudiat l'expressió corporal d'infants amb i sense autisme.

26.10.2020

Imatge inicial

Una línia de recerca en què està treballant Narcís Parés,  responsable del Full-Body Interaction Lab al Cognitive Media Technologies Group del DTIC de la UPF, cerca demostrar el potencial d'un sistema de realitat mixta per fomentar conductes d’iniciació social en nens amb trastorn de l’espectre autista. Els darrers resultats d'aquesta recerca els acaba de presentar a la 2020 International Conference on Multimodal Interaction conjuntament amb Batuhan Sayis doctorant del DTIC-UPF i Hatice Gunes, cap del grup Affective Intelligence & Robotics Lab a la Universitat de Cambridge (Regne Unit).

"En aquest nou estudi, el nostre primer objectiu va ser demostrar que es pot utilitzar una plataforma de realitat mixta per alterar el comportament corporal no verbal durant la interacció social entre nens amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i no TEA tant com en un entorn de teràpia tradicional emprant eines de construcció LEGO", explica Parés.  I afegeix "un segon  objectiu va ser mostrar com aquests comportaments corporals difereixen entre nens TEA i els que no ho són durant la iniciació social emprant aquestes dues plataformes. 

Presenten la primera anàlisi de les indicacions corporals generades en dues condicions en un disseny de mesures repetides

"Hem utilitzat tècniques d’aprenentatge automàtic (Machine Learning) per analitzar les dades visuals de divuit assajos de parelles TEA i no TEA", indica Parés. En aquest treball els autors presenten la primera anàlisi de les indicacions corporals generades en dues condicions en un disseny de mesures repetides. Els autors van comparar un sistema de realitat mixta amb una estratègia d’intervenció social típica basada en eines de construcció LEGO en unes sessions en què interactuaven cara a cara un nen amb trastorn de l'espectre autista amb un nen sense aquest trastorn. Durant la interacció dels infants els investigadors van obtenir indicadors corporals generats en ambdues condicions (realitat mixta i jocs de construcció) de tots dos subjectes de manera individual (per exemple, distàncies i moviment de les articulacions) i interpersonal (per exemple, proximitat i focus visual d’atenció). 

Els resultats de l'estudi van revelar que durant la iniciació social hi havia diferències entre les expressions corporals dels nens TEA i dels no TEA, tant a nivell individual com a nivell interpersonal, tant en LEGO com en el sistema de realitat mixta.  També van posar de manifest que les de característiques que indiquen diferències entre TEA i no TEA en termes de comportament no verbal durant la iniciació van ser més altes en el sistema de realitat mixta en comparació amb la teràpia tradicional utilitzant LEGO.

Finalment, els models computacionals avaluats mitjançant la combinació d’aquestes característiques indicadores de diferències entre els nens amb o sense TEA van permetre als investigadors reconèixer el tipus d’iniciació social (TEA o no TEA) a partir de les actituds corporals en LEGO i en realitat mixta. Aquests resultats demostren els beneficis potencials de la interacció corporal completa i la configuració de realitat mixta per a nens amb TEA. 

Treball de referència:

Batuhan Sayis , Narcís Parés, Hatice Gunes (2020), "Bodily Expression of Social Initiation Behaviors in ASC and non-ASC children: Mixed Reality vs. LEGO Game Play". Companion Publication of the 2020 International Conference on Multimodal Interaction https://doi.org/10.17863/CAM.58023.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació