Sayis, Batuhan

PhD student
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Music and Machine Learning Lab / Cognitive Multimedia Technologies

[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN