Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 701 703 705 736
Dones 462 479 482 502
Homes 239 224 223 234
Crèdits matriculats 35.515 35.887 35.484 35.524
Crèdits matriculats per estudiant 50,66 51,05 50,33 48,27
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 591,92 598,12 591,4 592,07
Ràtio EETC / Total matriculats 0,84 0,85 0,84 0,8
Nou ingrés 192 196 196 194
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 148 162 167 127
Ràtio D/O 0,87 0,95 0,98 0,75
Nota de tall juny PAU 5 5 5 5
Nou ingrés a 1r curs 177 175 183 181
Dones 114 120 136 125
Homes 63 55 47 56
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 89,8 95,4 90,2 85,6
Nota mitjana d'accés 9,077 9,082 9,546 8,786
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 43,6 50,3 68,8 57,8

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 81,65 79,76 82,08 85,96
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 89,63 89,2 89,86 91,6
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,1 89,42 91,35 93,85
Crèdits matriculats per primer cop (%) 94,13 92,79 91,47 92,21
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  84,32 86,35 89,83 90,16
Taxa d'èxit a 1r curs 86,83 84,7 88,04 93,18
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 74,14 75,89 80,54 85,08
Taxa de rendiment del 2n any (%) 80,41 82,85 91,02 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 83,62 86,35 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 85,63 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 78 109 116 99
Graduats en t o t+1 60 69 77 66
Taxa d'eficiència (%) 93,73 93,67 93,07 92,91
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,73 4,69 4,91 4,92
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 25 35 42 27
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 14,88 19,77 25,15 15,08
Graduats en t o t+1 59 70 80 27
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 35,12 39,55 47,9 15,08

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 84 95 82 29
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 79 63 42 23
No superen el règim de permanència a 1r curs 39 36 30 23
% no superen règim permanència a 1r curs 21,79 20,34 17,14 12,57
Taxa d'abandonament (%) 44,13 0 24 0