Dades i indicadors del grau en Comunicació Audiovisual

Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 362 373 380 388
Dones 254 257 260 263
Homes 108 116 120 125
Crèdits matriculats 20.168 20.241 20.871 20.733
Crèdits matriculats per estudiant 55,71 54,27 54,92 53,44
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 336,13 337,35 347,85 345,55
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,9 0,92 0,89
Nou ingrés 91 90 95 92
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 229 296 253 242
Ràtio D/O 2,86 3,7 3,16 3,03
Nota de tall juny PAU 10,952 11,026 11,19 11,338
Nou ingrés a 1r curs 89 88 94 92
Dones 67 59 62 59
Homes 22 29 32 33
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 97,8 98,9 93,6 96,7
Nota mitjana d'accés 11,35 11,464 11,563 11,29
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 97,2 96 95,9 93,3

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,62 97,67 97,48 97,85
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,32 98,36 98,06 98,49
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,29 99,3 99,41 99,35
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,48 98,76 99,09 98,97
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  98,24 98,9 96,97 96,13
Taxa d'èxit a 1r curs 98,92 98,39 99,55 98,33
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 97,36 97,33 97,17 96,68
Taxa de rendiment del 2n any (%) 98,77 99,56 99,69 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,38 98,72 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,56 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 91 70 80 82
Graduats en t o t+1 80 68 73 77
Taxa d'eficiència (%) 97,61 98,4 98,01 98,02
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,44 4,26 4,38 4,38
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 52 53 49 53
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 63,41 56,99 58,33 60,23
Graduats en t o t+1 69 78 73 53
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 84,15 83,87 86,9 60,23

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 9 9 13 3
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 9 4 5 3
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 1 2 3
% no superen règim permanència a 1r curs 1,14 1,12 2,27 3,19
Taxa d'abandonament (%) 10,23 0 5,68 3,19