Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés 2013-2014 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 231 233 220 208
Dones 180 182 182 165
Homes 51 51 38 43
Crèdits matriculats 13.337 13.031 12.513 11.485
Crèdits matriculats per estudiant 57,74 55,92 56,88 55,22
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 222,28 217,18 208,55 191,42
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,93 0,95 0,92
Nou ingrés 75 66 59 61
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60
Demanda en 1a opció (D) 142 122 107 102
Ràtio D/O 2,37 2,03 1,78 1,7
Nota de tall juny PAU 11,946 12,062 12,072 11,976
Nou ingrés a 1r curs 72 65 57 60
Dones 58 53 51 43
Homes 14 12 6 17
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 70,8 73,8 61,4 73,3
Nota mitjana d'accés 12,205 12,318 12,116 11,9
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 100 98,1

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,97 91,69 93,84 91,39
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,64 97,57 98,41 96,39
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,24 93,98 95,35 94,82
Crèdits matriculats per primer cop (%) 97,35 97,15 96,55 97,27
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  94,75 95,05 98,13 92,05
Taxa d'èxit a 1r curs 95,61 88,87 91,73 88,3
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 90,52 85,06 90,15 81,1
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,67 93,65 93,28 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,19 94,81 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 99,51 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 49 39 49 52
Graduats en t o t+1 44 36 43 48
Taxa d'eficiència (%) 96,78 97 95,07 97,8
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,29 4,26 4,51 4,33
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 39 32 31 42
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 56,52 50,79 45,59 60,87
Graduats en t o t+1 43 44 37 42
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 62,32 69,84 54,41 60,87

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 18 27 25 10
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 20 23 18 10
No superen el règim de permanència a 1r curs 5 9 4 10
% no superen règim permanència a 1r curs 7,25 12,5 6,15 17,54
Taxa d'abandonament (%) 28,99 0 27,69 17,54