Atrás Climent Ferrando, Vicente Juan

CLIMENT FERRANDO, VICENTE JUAN

VICENTE JUAN CLIMENT FERRANDO
Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje
GEDIT: Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció
Profesor Asociado
Línies de recerca: Polítiques lingüístiques, immigració, gestió de multilingüisme, anàlisi del discurs