VI Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana (2018) VI Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana (2018)