Per a totes les universitats públiques catalanes la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials, mitjançant la publicació d'un decret que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'experimentalitat atribuït a cada ensenyament.

Els preus aproximats de la matrícula de primer curs dels graus del curs 2024-2025 a la UPF són els de la taula següent.

 

Graus Preu per a ciutadans de la UE (*) Preu per a no residents i ciutadans de fora de la UE (*)
Administració i Direcció d'Empreses 1.202,32 € 6.800,32 €
Biologia Humana 1.248,52 € 8.500,12 €
Ciències Empresarials-Management 1.220,01 € 6.911,31 €
Ciències Polítiques i de l'Administració 1.202,32 € 6.800,32 €
Comunicació Audiovisual 1.285,44 € 8.778,76 €
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 1.202,32 € 6.800,32 €
Dret 1.202,32 € 6.800,32 €
Economia 1.202,32 € 6.800,32 €
Enginyeria Biomèdica 1.248,52 € 8.500,12 €
Enginyeria en Informàtica 1.248,52 € 8.500,12 €
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 1.248,52 € 8.500,12 €
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació 1.248,52 € 8.500,12 €
Eng. Matèmatica en Ciència de Dades 1.248,52 € 8.500,12 €
Filosofia, Política i Economia 1.202,32 € 6.800,32 €
Global Studies 1.202,32 € 6.800,32 €
Humanitats 1.202,32 € 6.800,32 €
International Business Economics (en anglès) 1.202,32 € 6.800,32 €
Llengües Aplicades 1.285,44 € 8.778,76 €
Medicina 1.248,52 € 8.500,12 €
Periodisme 1.248,52 € 8.500,12 €
Programa de Grau Obert 1.248,52 € 8.500,12 €
Publicitat i Relacions Públiques 1.248,52 € 8.500,12 €
Relacions Laborals 1.202,32 € 6.800,32 €
Traducció i Interpretació  1.266,98 € 8.639,44 €
     

Els preus aproximats de la matrícula ordinària de primer curs dels programes especials de grau del curs 2024-2025 a la UPF són els següents:

 

Dobles graus Preu per a ciutadans de la UE (*) Preu per a no residents i ciutadans de fora de la UE (*)
Dret i Administració i Direcció d'Empreses 1.962,99 € 11.572,89 €
Dret i Economia 1.962,99 € 11.572,89 €
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret 1.803,78 € 10.573,98 €
Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades 1.562,34 € 10.868,56 €

 

(*) Inclou el preu de gestió de la matrícula i de l'expedient, les publicacions i els impresos acadèmics i l'assegurança escolar.

Consulta les bonificacions i gratuïtats de matrícula vigents.