Durada

quatre cursos acadèmics (entre el primer curs del programa i el grau de destinació); en alguns casos, quatre cursos cursos més un o dos trimestres, depenent de l'itinerari personal.

Places

30

Branca de coneixement

Art i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura.

Horaris

matí i tarda (en funció de les assignatures escollides).

Calendari

de setembre a juny

Crèdits

240 (entre el primer curs del programa i el grau de destinació triat)

Idiomes

català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)

Lloc

campus de la Ciutadella, campus del Poblenou i campus del Mar

Organització

Coordinació del programa de Grau Obert