Välkommen till Universitat Pompeu Fabra

Ciutadella CampusVi inbjuder dig att lära känna oss kort på denna sida och att besöka den fullständiga versionen av vår hemsida på engelska, spanska eller katalanska om du vill veta mer om vårt universitet. Vi hoppas att informationen nedan kommer att hjälpa dig att bekanta dig lite mer med vår institution.

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Fabra Pompeu (UPF) grundades 1990 i medelhavsstaden Barcelona. Det är en offentlig institution. Dess mål är att utbilda på högre nivåer som t.ex. för akademisk examen, doktorandutbildningar och forskning. UPF utmärker sig genom modernitet, excellens, kvalitet och prestige. Detta har gjort att det blivit en referens inom det spanska universitetssystemet

Universitetsgruppen hos UPF består av 15000 studenter, 1500 föreläsare och 600 personalanställda. UPF:s universitetsområde är beläget mitt i Barcelona.

Undervisning och forskning

PRBB buildingUndervisnings- och forskningsaktiviteter hos UPF sker inom följande kunskapsområden:

  • Experimentella och hälsovetenskaper
  • Politiska och samhällsvetenskaper
  • Juridik
  • Ekonomi och näringsliv
  • Humanoria
  • Kommunikation
  • Informations- och kommunikationsteknologi
  • Översättning och språkvetenskap

UPF erbjuder ett stort antal kurser för en akademisk examen och forskarutbildning (magister och doktorand) som ges på katalanska, spanska och/eller på engelska. UPF har redan infört undervisningsmodellen för EHEA (European Higher Education Area) för sina kurser för akademisk examen (4 år) och för alla sina magisterprogram (1 eller 2 år) och doktorandprogrammen (1 år + 3 för att presentera doktorsavhandlingen).

När det gäller forskning ställer UPF till förfogande ett tvärvetenskapligt team, bestående av mer än tusen högkvalificerade forskare, för företag och institutioner. UPF leder två större forskningsprojekt: Barcelona Biomedical Research Park och UPF Research Park - Social Sciences and Humanities, vilka är stora infrastrukturer inom utbildning, forskning och produktion inom biomedicin, kommunikation och teknologi och samhällsvetenskap, respektive.

Europeiskt och internationellt kall

Jaume I buildingMobiliteten hos studenter på UPF och mobiliteten hos internationella studenter på UPF till och från prestigefyllda universitet runt om i världen, samarbetsavtal med över trehundra internationella universitet, inkorporering av internationella föreläsare på toppnivå och forskare och aktivt deltagande i projekt, nätverk och internationella organisationer är alla exempel på vårt universitets internationella kall.

Prestation och jobbplacering

Våra höga nivåer av akademisk prestation och jobbplacering placerar UPF i en privilegierad position i jämförelse med de övriga offentliga universiteten i det spanska universitetssystemet.

Teknologisk innovation

Förhöjd kvalitet via nya teknologier är en av de största utmaningarna för Universitat Pompeu Fabra. För nuvarande är UPF ett av de största universiteten i Spanien när det gäller utveckling och tillämpning av nya informations- och kommunikationsteknologier, både inom de akademiska och de administrativa områdena.

Språklig mångfald

UPF är ett flerspråkigt universitet. Hos UPF lever katalan, det officiella arbetsspråket på universitetet, parallellt med spanska, ett co-officiellt språk, och engelska. Dessa tre språk är företrädesvis språken för kommunikation och akademiskt arbete.

Stödtjänster för internationella studenter

Bland de specialanpassade tjänsterna som UPF erbjuder internationella studenter, är Mobility and Reception Office (Kontoret för mobilitet och mottagande) den mest anmärkningsvärda. Detta kontor erbjuder hjälp med akademiska, praktiska och juridiska problem till alla studenter som kommer till UPF från utländska universitet. Andra tjänster som erbjuds till internationella studenter är: boende inom universitetet, katalanska- och spanskakurser, språkprogrammet (engelska, franska, tyska, arabiska, kinesiska, japanska...), språkvoluntärprogrammet (utbyte) och programmet för Latinamerikanska och europeiska studier.