Witamy na Uniwersytecie Pompeu Fabra

Ciutadella CampusZapraszamy do wstępnego zapoznania się z nami poprzez tę stronę i do skonsultowania pełnej wersji naszej strony web po angielsku, hiszpańsku lub katalońsku, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszym uniwersytecie. Mamy nadzieję, że informacja zamieszczona poniżej pozwoli Państwu zapoznać się z naszą instytucją.

Uniwersytet Pompeu Fabra

Uniwersytet Pompeu Fabra (UPF) powstał w roku 1990 w Barcelonie, mieście położonym nad Morzem Środziemnym. UPF jest instytucją państwową, której celem jest kształcenie wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz prowadzenie pracy badawczej. UPF odznacza się nowoczesnością, wysokim poziomem i prestiżem, a wszystkie jego wskaźniki świadczą o tym, że jest to uczelnia znajdująca się w czołówce hiszpańskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Społeczność uniwersytecka UPF składa się z 15.000 studentów, 1.500 nauczycieli akademickich oraz 600 urzędników.  Kampus UPF znajduje się w centrum Barcelony.

Dydaktyka i praca badawcza

PRBB buildingDziałalność dydaktyczna i badawcza UPF skupia się w następujących działach wiedzy:

  • Nauki eksperymentalne i o zdrowiu
  • Nauki polityczne i społeczne
  • Prawo
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Humanistyka
  • Komunikacja
  • Technologia informacji i łączności
  • Przekład i filologia

UPF dysponuje szeroką ofertą studiów pierwszego i drugiego stopnia (master i studia doktoranckie) wykładanych po katalońsku, hiszpańsku i/lub po angielsku. UPF wprowadził już do użytku model nauczania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na studiach pierwszego stopnia (4 lata) oraz we wszystkich programach master (1 lub 2 lata) i studiach doktoranckich (1 rok + 3 lata na przygotowanie pracy doktorskiej).

Jeśli chodzi o pracę badawczą, UPF oferuje do dyspozycji przedsiębiorstw i instytucji zespół wielodyscyplinarny składający się z tysiąca pracowników badawczych o najwyższych kwalifikacjach. UPF prowadzi dwa projekty badawcze o wielkim znaczeniu; są to: Barceloński Park Badań Biomedycznych i Park Badawczy UPF - Nauki Społeczne i Humanistyczne. Projekty te stanowią ważne infrastruktury do kształcenia, badań i produkcji w zakresie biomedycyny, komunikacji i technologii oraz nauk społecznych.

Charakter europejski i międzynarodowy

Jaume I buildingMobilność studentów UPF i mobilność studentów zagranicznych na UPF, do i z najbardziej prestiżowych uniwersytetów z całego świata, umowy współpracy podpisane z ponad trzystoma uczelniami na świecie, zatrudnienie nauczycieli akademickich i badaczy zagranicznych na najwyższym poziomie i aktywny udział w projektach, sieciach i międzynarodowych stowarzyszeniach stanowią przykłady międzynarodowego charakteru naszego uniwersytetu.

Efektywność i zatrudnienie

Wysokie wskaźniki efektywności akademickiej i zatrudnienia sytuują UPF na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych uniwersytetów państwowych hiszpańskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Innowacja technologiczna

Poprawa jakości poprzez zastosowanie nowych technologii to jedno z wielkich wyzwań Uniwersyteu Pompeu Fabra. Aktualnie UPF jest jednym z czołowych uniwersytetów hiszpańskich jeśli chodzi o rozwój i używanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, tak na polu akademickim jak i w administracji.

Wielojęzyczność

UPF jest uczelnią wielojęzyczną. Współistnieją na niej kataloński - język własny i oficjalny na UPF, hiszpański - drugi język oficjalny, oraz angielski. Te trzy języki są autentycznymi językami komunikacji i pracy akademickiej na naszym uniwersytecie.

Usługi pomocnicze dla studentów zagranicznych

Spośród usług indywidualnych, które UPF oferuje studentom zagranicznym, należy wyróżnić Biuro Obsługi Przyjazdowej. Biuro to służy pomocą w sprawach akademickich, praktycznych i prawnych wszystkim studentom, którzy przyjeżdżają na UPF z uniwersytetów spoza granic Hiszpanii. Inne usługi dla studentów zagranicznych to: domy studenckie, kursy języka katalońskiego i hiszpańskiego, program językowy (angielski, francuski, niemiecki, arabski, chiński, japoński...), program wymiany językowej i Program Studiów Hispanistycznych i Europejskich.