Welkom bij de Pompeu Fabra Universiteit

Ciutadella CampusGraag nodigen we je op deze pagina uit voor een korte indruk van onze universiteit. Voor een uitgebreidere kennismaking staat de volledige site in het Engels, Spaans of Catalaans beschikbaar. De hierna volgende informatie zal je op weg helpen ons nader te leren kennen.

De Pompeu Fabra Universiteit

De Pompeu Fabra Universiteit werd in 1990 opgericht in de aan de Middellandse Zee gelegen stad Barcelona. Het is een openbare instelling met als doelstellling het verzorgen van academisch onderwijs op doctoraal en postgraduate niveau en het doen van wetenschappellijk onderzoek. De UPF is een moderne organisatie en typeert zich door uitmuntendheid, kwaliteit en prestige. Alle graadmeters hebben de UPF tot een referentiepunt gemaakt binnen het Spaanse universitaire systeem.

De universitaire gemeenschap van de UPF bestaat uit 15000 studenten, 1500 professoren en 600 overige medewerkers. De campus van de UPF bevindt zich in het centrum van Barcelona.

Onderwijs en onderzoek

PRBB buildingHet onderwijs en onderzoek aan de UPF concentreren zich op de volgende wetenschapsgebieden:

  • Experimentele- en gezondheidswetenschappen
  • Politieke en sociale wetenschappen
  • Recht
  • Economie en Bedrijf
  • Geesteswetenschappen
  • Communicatie
  • Informatie- en communicatietechnologie
  • Vertalingen en Taalkunde 

De UPF heeft een breed aanbod aan studies op graduate en postgraduate niveau (master en doctor), die in het Catalaans, Spaans en/of Engels worden onderwezen. De UPF heeft het Europees Hoger Onderwijsmodel al ingevoerd bij de graduate studies (vier jaar), bij het gehele masterprogramma (één of twee jaar) en het promotieprogramma (één jaar + drie jaar voor het schrijven van het proefschrift).

Ten behoeve van onderzoek biedt de UPF bedrijven en instellingen een multidisciplinair team aan, dat uit een duizendtal hooggekwalificeerde onderzoekers bestaat. De UPF leidt twee hoofdonderzoeksprojecten: het Barcelona Biomedisch Researchpark en het UPF Researchpark - Sociale- en Geesteswetenschappen. Dit zijn grote instellingen voor onderwijs, onderzoek en productie op het gebied van respectievelijk biogeneeskunde, communicatie en technologie, en sociale wetenschappen.

Europese en internationale richting

Jaume I buildingVoorbeelden van het internationale karakter van onze universiteit: de mobiliteit van de UPF- studenten en die van de internationale studenten naar en van de UPF en andere universiteiten van naam uit de hele wereld, de samwerkingsovereenkomsten met meer dan driehonderd universiteiten wereldwijd, de groei van het aantal buitenlandse docenten en onderzoekers van het hoogste niveau en de actieve deelname aan internationale projecten, netwerken en verenigingen.

Prestaties en job placement

De hoge graad van academische prestaties en toetreding tot de arbeidsmarkt bezorgt de UPF een gunstige plaats in vergelijking met de overige openbare universiteiten van het Spaans universitaire systeem.

Technologische vernieuwing

Kwaliteitsverbetering door middel van nieuwe technologieën is één van de grote uitdagingen van de Universidad Pompeu Fabra. Momenteel is de UPF één van de leidende universiteiten van Spanje op het gebied van ontwikkeling en toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, zowel op academisch als op administratief gebied.

Meertaligheid

De UPF is een meertalige universiteit. Het Catalaans (werk- en officiële taal van de Universiteit), het Spaans (tweede officiële taal) en het Engels gaan moeiteloos samen. Deze drie talen zijn de algemene communicatie- en academische werktalen bij uitstek. 

Ondersteunende diensten voor internationale studenten

Tot de gespecialiseerde diensten, die de UPF de internationale studenten aanbiedt, is het Mobiliteits- en Ontvangstkantoor (Oficina de Movilidad y Acogida) de belangrijkste. Hier krijgen alle van buitenlandse universiteiten afkomstige studenten die bij de UPF arriveren, assistentie bij zaken van academische, praktische en wettelijke aard. Andere diensten voor de internationale studenten zijn: studentenresidenties, cursussen Catalaans en Spaans, het taalprogramma (Engels, Frans, Duits, Arabisch, Chinees, Japans...), het programma voor gratis onderlinge taallessen en het programma voor Spaanse en Europese studies.