El Voluntariat Lingüístic (VL) de la Universitat Pompeu Fabra té com a objectiu impulsar el coneixement de la realitat catalana per part dels estudiants internacionals i afavorir la internacionalització i l'aprenentatge de llengües per part dels estudiants catalans. Per assolir aquest doble objectiu, el Voluntariat Lingüístic organitza les seves activitats al voltant de dos eixos: el programa de sortides i visites guiades  el programa  d'intercanvi de conversa (parelles lingüístiques).


Programa de sortides i visites guiades

Durant el curs 2012-2013 el Voluntariat Lingüístic ha programat un total de vint-i-set visites guiades i activitats per Barcelona i la resta de Catalunya.

Durant el primer trimestre es van fer cinc sortides per Barcelona -parc Güell, barri gòtic, Eixample, ruta per la Barcelona de 1714 i ruta de tradicions nadalenques- i tres per la resta de Catalunya -a Tarragona, Girona i Vic.

Durant el segon trimestre es van fer cinc sortides per Barcelona -ruta pels escenaris cinematogràfics de Barcelona, visita a l'Institut d'Estudis Catalans, ruta per la muntanya de Montjuïc, ruta de llegendes de Barcelona i barri del Raval- i cinc més fora de la ciutat: quatre per la resta de Catalunya -a Vilafranca del Penedès, Figueres, Manresa i Sitges- i una sortida turística, cultural i d'esquí al Principat d'Andorra.

Durant el tercer trimestre també es van organitzar cinc activitats per Barcelona -ruta per la Barcelona de George Orwell, ruta per la Barcelona de Picasso, visita al Parlament de Catalunya, ruta per la muntanya del Tibidabo i ruta pels escenaris cinematogràfics de Barcelona- i quatre sortides per la resta de Catalunya -a Montserrat, Ripoll, Hostalric i Vall de Núria.


Programa d'intercanvi de conversa (parelles lingüístiques)

En el marc del programa d'intercanvi de conversa, durant el curs 2012-2013 s'han creat un total de 458 parelles lingüístiques: 242 en el primer trimestre, 144 en el segon trimestre i 72 en el tercer trimestre. Aquestes 458 parelles s'han format a partir de les 457 sol·licituds que han fet els estudiants internacionals i de les 588 sol·licituds que han fet els estudiants catalans. A més, s'han creat 20 parelles sense intercanvi lingüístic pròpiament dit, és a dir, parelles en què estudiants catalans han ensenyat català a estudiants castellanoparlants, principalment llatinoamericans. La majoria dels participants en el programa de parelles lingüístiques són estudiants, tant de grau com de postgrau, si bé també hi participen alguns membres del PAS i alguns professors.

Pel que fa a les llengües dels intercanvis, aquest curs el 16% dels estudiants internacionals han demanat aprendre o practicar únicament el català, mentre que el 24% han sol·licitat tant català com castellà i el 60% restant han optat per demanar únicament castellà. D'altra banda, en el cas dels estudiants catalans les llengües més sol·licitades han estat les següents: l'anglès, amb un 67,93% de les peticions; el francès, amb un 12,8%; l'alemany, amb un 10,75%, i altres llengües, com ara l'italià, el xinès, el suec, el portuguès, el neerlandès o el japonès, que representen el 8,52% restant.