Per tal de donar compliment als objectius del programa de Voluntariat Lingüístic –que són, cal recordar-ho, ajudar els estudiants internacionals a familiaritzar-se amb la realitat lingüística i cultural de Catalunya, d’una banda, i ajudar els estudiants catalans a conèixer altres llengües i altres cultures i a internacionalitzar-se, d’altra banda–, els estudiants catalans poden oferir català i/o espanyol i poden demanar a canvi qualsevol altra llengua, mentre que els estudiants de fora de Catalunya, per la seva banda, poden oferir la seva llengua materna (i qualsevol altra llengua que coneguin prou bé) i poden demanar a canvi català i/o castellà. En el cas dels estudiants de llengua espanyola que vulguin aprendre català se’ls buscarà una parella que els ajudi a aprendre català sense demanar cap llengua a canvi.