Què és una parella lingüística?

L'intercanvi de conversa amb una parella lingüística és una activitat que es duu a terme de manera lliure, sense cap objectiu acadèmic i que no dóna crèdits ni permet obtenir cap certificat. En les parelles lingüístiques dos estudiants de la UPF de llengua materna diferent --un estudiant català de la UPF, per una banda, i un estudiant internacional a la UPF, per altra banda-- es troben per fer un intercanvi lingüístic i cultural, amb l'objectiu que els estudiants internacionals puguin aprendre i practicar català i/o castellà i familiaritzar-se amb la realitat lingüística i cultural de Catalunya i que els estudiants catalans puguin aprendre i practicar qualsevol altra llengua i internacionalitzar-se. La participació en el programa de parelles lingüístiques és independent de qualsevol curs de llengua impartit per la Universitat, i tots dos estudiants acorden mútuament el lloc i la freqüència de les seves trobades i la manera de fer l'intercanvi lingüístic.

 

Qui pot sol·licitar una parella lingüística?

El programa de parelles lingüístiques està obert a tots els estudiants de la UPF, incloent-hi els estudiants de les institucions que tenen subscrit un conveni amb la UPF, i també al personal d'administració i serveis i al personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra. No s'accepten, però, sol·licituds de persones externes a la UPF.

Abans de sol·licitar una parella lingüística, assegura't que realment tens ganes de tenir-ne una i que estàs disposat a dedicar-hi una part adequada del teu temps (no menys d'una o de dues hores a la setmana) durant tot el trimestre.