Hi ha tres terminis regulars de sol·licitud durant el curs, a l'inici dels tres trimestres en què es divideix el curs a la Universitat Pompeu Fabra: a final de setembre/començament d'octubre, al gener i al març/abril. Les sol·licituds s'han de formalitzar emplenant i enviant el formulari corresponent. Un dies després del tancament de cada termini comunicarem per correu electrònic a tots els sol·licitants el nom i els detalls de contacte, si escau, de la seva parella lingüística.

Tot i que farem tot el que estigui al nostre abast per assignar-te una parella, tingues present que no sempre és possible trobar una parella lingüística adequada per a cadascun dels sol·licitants, i que per tant el fet que aconsegueixis o no una parella lingüística depèn del nombre de participants en el programa en cada convocatòria concreta, ja que la disponibilitat varia en funció de l'oferta i la demanda.

Si en algun moment després que se t'hagi assignat una parella lingüística vols posar fi a l'intercanvi de conversa, si us plau comunica-ho tant a la teva parella com al Voluntariat Lingüístic.