El Voluntariat Lingüístic (VL) de la Universitat Pompeu Fabra té com a objectiu impulsar el coneixement de la llengua i la realitat catalanes per part dels estudiants estrangers, d'una banda, i afavorir la "internacionalització a casa" i l'aprenentatge de llengües per part dels estudiants de la UPF, d'altra banda. Per assolir aquest doble objectiu, el Voluntariat Lingüístic organitza les seves activitats al voltant de dos eixos: el programa de sortides i visites guiades i el programa d'intercanvi de conversa.

Programa de sortides i visites guiades   

Durant el curs 2011-2012 el Voluntariat Lingüístic ha programat un total de trenta-una visites guiades i activitats per Barcelona i per la resta de Catalunya. El primer trimestre s'han fet set sortides per Barcelona (visita del Barri gòtic, la Sagrada Família, Montjuïc, ruta literària per la Barcelona d'Orwell, ruta cinematogràfica, ruta modernista per l'Eixample i ruta de tradicions nadalenques) i cinc a la resta de Catalunya (Vic, Tarragona, Ripoll, Girona i Colònia Güell). El segon trimestre se n'han organitzat cinc a la ciutat (ruta gastronòmica, assistència a un assaig d'una colla castellera, ruta per la Barcelona de 1714, la Barcelona de Picasso i Tibidabo) i sis a la resta del país (Vilafranca del Penedès i Museu del Vi, Sitges, Figueres i museu Dalí, Manresa amb motiu de la festa de l'Aixada, esquiada a Andorra i Montserrat). El tercer trimestre se n'han organitzat quatre a Barcelona (ruta literària per Sant Jordi, ruta per la Barcelona de les dones, ruta de fantasmes i ruta cinematogràfica) i quatre a la resta de Catalunya (Hostalric, Sant Sadurní d'Anoia i visita a un celler, monestir i ciutat de Sant Cugat del Vallès i vall de Núria).

Programa d'intercanvi de conversa (parelles lingüístiques)

En el marc del programa d'intercanvi de conversa, durant el curs 2011-2012 s'han creat un total de 548 parelles lingüístiques: 261 al primer trimestre, 182 al segon trimestre i 105 al tercer trimestre. La majoria dels qui formen les parelles lingüístiques són estudiants, si bé també hi participen alguns membres del PAS i algun professor.

Aquest curs, un 15% dels estudiants d'intercanvi ha demanat aprendre només català, un 20% ha sol·licitat català i castellà i el 65% restant ha optat per demanar només castellà. D'altra banda, pel que fa als estudiants catalans, les llengües més sol·licitades han estat, per aquest ordre, les següents: l'anglès, amb un 70% de les peticions, aproximadament; l'alemany, amb un 13%; el francès, amb un 10%; i altres llengües, com ara l'italià, el xinès, el suec, el portuguès, el neerlandès o el japonès, que representen el 7% restant.

A partir d'aquestes sol·licituds s'han creat 548 parelles lingüístiques, en què s'ha intercanviat català i/o castellà per anglès, alemany, francès, coreà, neerlandès, suec, portuguès, rus, japonès, turc o polonès. A més, s'han creat 24 parelles sense intercanvi lingüístic, és a dir, parelles en què estudiants catalans han ensenyat català a estudiants castellanoparlants.