• Organització anual de les "Jornades de Docència" per l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques
  • Assessorament als professors per la creació dels propis materials docents
  • Assessorament als professors en la gestió de Moodle per àrees no cobertes en els cursets de formació o pels serveis de consulta de La Factoria
  • Formació dels becaris en la creació i edició de continguts digitals (pàgines web, continguts àudio i vídeo)
  • Digitalització de continguts: escanejat i OCR de documents, transformació de continguts àudio i vídeo de cassetes a formats digitals comprimits (mp3, ogg vorbis, Flash vídeo (swf i flv), mp4
  • Transformació formats digitals no comprimits a formats comprimits pel seu ús a Moodle o a pàgines web: CD àudio i WAV a mp3 i ogg vorbis, AVI no comprimit a Flash vídeo (.flv) per permetre el visionat via "streaming"
  • Transformació de materials docents creats pels professors pel seu ús en els mòduls més apropiats de Moodle.

Formulari de sol·licitud de suport:

  • Si vols sol·licitar qualsevol dels nostres serveis, envia un email a [email protected]