2021-2022

 • “Animating the truth and use of language. Creating videos to illuminate fundamental concepts in semantics and pragmatics”. Prof. Martina Wiltschko

L’objectiu principal és desenvolupar vídeos animats i complets que presentin conceptes lingüístics de l’àrea de la semàntica i la pragmàtica de manera accessible. 

 
 • “Varietats de l’anglès al món: Projecte multilingüe, multimodal i transdisciplinar”. Prof. Sharon Gutiérrez Metelli

L’objectiu principal és desenvolupar i testar a partir d’un estudi de recerca nous materials pedagògics i d’avaluació que incloguin varietats de l’anglès a 21 països del món.

 
 • “Contextos europeus d’adquisició de llengües en multimodalitat: El portal web INTClass”. Prof. Carmen Pérez Vidal

L’objectiu principal és desenvolupar i actualitzar el material pedagògic del portal web INTClass, tot adaptant-lo als nous formats digitals, sobre els processos d’adquisició de llengües en els tres contextos paradigmàtics d’aprenentatge d’un idioma.

 

2020-2021

Ref. M_15809_2021_1_4, Responsable: GEMMA ANDÚJAR MORENO. Títol: FEEDxTRAD: La retroalimentació formativa en la pràctica docent del Grau en Traducció i Interpretació.

Ref. M-10321-2021-1-3, Responsable: MARIA DEL CARME BACH MARTORELL. Títol: De les necessitats d’aprenentatge a l’avaluació formativa en línia: un projecte interdisciplinari per a l’aprenentatge de català com a llengua addicional (NAFICAT).

Ref. M-16100-2021-1-2, Responsable: MONTSERRAT CUNILLERA DOMÈNECH. Títol: Millorem l’expressió en llengua catalana: repositori d’exercicis per evitar interferències lingüístiques en la traducció.

2019-2020

Ref: 52 PlaCLIK 2019-2020, Responsable: PILAR PRIETO VIVES. Objectiu: Millorem la competència comunicativa oral a la Universitat Modalitat: A. Fase II. Projectes Participants: EMMA RODERO ANTON, IOLANDA VALLS RATES.

2018-2019

Ref: 56 PlaCLIK 2018-2019, Responsable: ARNAU ROIG MORA.Objectiu: La cultura lliure en l’aprenentatge de la traducció: el món laboral a l’aula.

Ref: 61 PlaCLIK 2018-2019, Responsable: ENCARNACION ATIENZA CEREZO.Objectiu: L’ estudi i millora dels processos de transició (Landing i Take-off) dels estudiants de la UPF Modalitat: 2. Fase II. Projectes Participants: JOSEPA ALEMANY COSTA, JUDIT FREIXA AYMERICH.

2017-2018

Ref: 12 PlaCLIK 2017-2018, Responsable: VICTORIA ALSINA BURGUES. Títol del projecte: #PubliEmprèn – Aprendre a emprendre en l’àmbit de la gestió pública Modalitat: A. Projecte d'Innovació Docent Participants: CARLES RAMIO MATAS.

Ref: 21 PlaCLIK 2017-2018, Responsable: MARIA DEL CARME BACH MARTORELL. Títol del projecte: ASCOMACIN: Avaluació sostenible de la competència comunicativa acadèmica interdisciplines. Modalitat: A. Projecte d'Innovació Docent. Participants: MARIA DOLORS CAÑADA PUJOLS, ORIOL GARCÉS BONET, CARMEN LOPEZ FERRERO, ERNESTO NAZARIO MARTIN PERIS, GEMMA RODRÍGUEZ FABIA.

2016-2017

Gemma Barberà. L'objectiu principal d'aquest projecte és crear un centre de recursos de referència per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua de signes catalana (LSC) en format de portal en línia. 

Projecte OSWALDO (OBSERVACIÓ I AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE LA FORMACIÓ). El projecte es basa en l'establiment d'un sistema d'observació i avaluació de la docència per tal de generar mecanismes de millora en la qualitat de la formació. Cursos: 2016-2017 i 2017-2018. Investigadors: Miquel Oliver i  Encarna Atienza amb la col·laboració de la USQUID ESUP/DTIC.
 

2015-2016

Professors de la FTI amb projectes PlaQUID concedits per al curs 2015-2016:

 • Delfina Aliaga
 • Cristina Gelpí
 • Carmen López Ferrero
 • Mercè Lorente
 • Laia Mayol
 • Montserrat Ribas
 • Judit Freixa

2014-2015

Projectes PlaQUID concedits:

 • Aprenentatge autònom de la llengua de signes catalana: nivell B2.2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües (Delfina Aliaga)
 • Estudi de la utilitat de la implantació d’un projecte de mentories per a llengües pròpies a la Facultat de Traducció (Carme Bach)
 • Estratègia per a la millora de l’avaluació continuada a través de l’explotació dels resultats de tests avaluatius (Lluís de Yzaguirre)
 • Infrasestructura de suport a l'ensenyament de l'anglès basat en continguts (Josep Maria Fontana)
 • Millora de la competència traductora en l’àmbit juridicoeconòmic per mitjà d’unitats temàtiques d’aprenentatge (anglès, català, castellà i LSC) (Cristina Gelpí)
 • Innovació i multimodalitat en assignatures d'estudi de cas impartides en anglès. Grau en Llengües Aplicades (Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge) (Camen Pérez).

2013-2014

Projectes PlaQUID concedits:

 • Congrés LESICO (Delfina Aliaga)
 • Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) per a la llengua de signes catalana (LSC) (Delfina Aliaga)
 • Vídeos educatius per a l’ensenyament i aprenentatge de repertori lèxic en llengua catalana: Disseny i producció (Carme Bach)
 • Alimentació dels corpus creats a la Facultat de Traducció i Interpretació (Carme Colominas)
 • Seminaris interuniversitaris sobre la implantació de la normativa (Joan Costa)
 • Coavaluació i autoavaluació a través del sistema Moodle integrat a l’Aula Global (Lluís de Yzaguirre)
 • Materials audiovisuals per a la redacció i avaluació de textos acadèmics (Lourdes Díaz)
 • Autoaprenentatge de la prosòdia del català (Pilar Prieto)

2010-2011