¿Què és OSWALDO?

OSWALDO és un projecte que té l'objectiu principal de crear la cultura d'observació de la docència entre iguals per promoure una millora contínua a nivell institucional gràcies a la valoració i retroalimentació entre professionals que siguin preferiblement de la mateixa àrea o disciplina.

Aquesta valoració es fa amb l'objectiu de recollir evidències tant de punts forts com d'elements per a la reflexió i millora, és a dir, té un objectiu clarament constructiu.

Quan es recomana dur a terme OSWALDO?

Tot i que les observacions es poden fer en qualsevol moment de l'assignatura, es recomana fer-les al principi donada la seva finalitat de millora contínua. Al realitzar les observacions a l'inici de l'assignatura objecte, es poden incorporar els ajustos que es considerin oportuns fruit de la reatroalimentació i el feedback rebut de les observacions.

El nombre d'observacions no està definit per defecte. Cada tàndem pot dur a terme el nombre de vegades que es consideri pertinent.

MATERIALS ASSOCIATS AL PROJECTE:

Introducció i Protocol

Rúbrica d'observació