En aquest bloc podràs trobar una sèrie de recursos que poden resultar-te útils per a la teva docència, per exemple: una revista digital dirigida al professorat que abasta encertadament tots els àmbits de formació i desenvolupament de la docència (metodologies, avaluació, etc.) així com altres materials extrets de jornades i seminaris diversos.

  • Masterclass "Go Rebel: Use the Collective Creativity of Groups": https://www.youtube.com/watch?v=z3jzb5R4oJs 

  • Material del seminari sobre "Estratègies per a fomentar el treball de l'estudiant dins i fora de l'aula" realitzat el dia 26 de Juny de 2012 a càrrec de Davinia Hernández-Leo, Directora de la USQUID-ESUP. Per accedir faci clic aquí

  • La USQUID-ESUP publica el glosari de térmes relacionats amb l'alineació de competències-metodologia-avaluació, fruit del treball realitzat pels membres del projecte AlineaME. Per a consultar el glossari fes clic aquí.
  • Guia per a l'avaluació de competències a l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Consulta-ho aquí
  • Profesorado: revista de currículum y formación del profesorado. Consulta-ho aquí

Recursos per a l’Autoformació (Formació on-line- CQUID)

Mitjançant aquesta pàgina que trobareu al CQUID- Formació-Autoformació podreu emprar diversos recursos dissenyats per al treball d’aspectes com la comunicació. A Continuació alguns exemples dels recursos disponibles:

  • COMComunicar: és un tutorial audiovisual interactiu per donar suport al professorat universitari a l'hora d'avaluar les exposicions orals de l'estudiantat i ajudar-lo a millorar-ne la qualitat.
  • Cursos de Llengua Catalana (Parla.cat): és un espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure o la modalitat amb tutoria.
  • Altres cursos: Com per exemple el Mitopencourseware