Una part important dels projectes d'innovació docent que es duen a terme a la Facultat són impulsats per la USQUID, en col·laboració amb el Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS) del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Enllaç al GRECS.

La USQUID també fomenta la col·laboració en projectes liderats per investigadors d'altres centres de la UPF.

 

Curs 2018-19

 

Projectes d'Innovació Docent iniciats:

 

Referència Títol Responsable

37 PlaClick 2018-2019 1                                      

CHEMUPDATE: Mòdul on-line per a l’aprenentatge i l’autoavaluació en la química per a les ciències de la vida.

DAVID ANDREU MARTÍNEZ
47 PlaClick 2018-2019 1

The Good Doctor: Anàlisi empírica de l’eficàcia d’una sèrie de televisió per ensenyar bioètica a estudiants de ciències de la salut.

JOSEP ELADI BAÑOS DÍEZ
44 PlaClick 2018-2019 1

Aprenentatge col·laboratiu a partir de l’avaluació formativa en dues fases.

ELISABET MOYANO CLARAMUNT
48 PlaClick 2018-2019 1

Gestió d'un projecte d'investigació sobre biologia sintètica com a eina per la docència en recerca biomèdica aplicada.

MARC GÜELL CARGOL
41 PlaClick 2018-2019 1

Confecció d’un programa de MOOCS sobre Biologia per a ciutadans.

JAUME BERTRANPETIT BUSQUETS
62 PlaClick 2018-2019 1

L’assistència/absència a/de classe dels estudiants de grau de la UPF: causes i propostes de millora. 

POL CAPDEVILA CASTELL
48 PlaClick 2018-2019 1

El aula para los estudiantes: consolidación del aprendizaje activo e introducción de la competencia creativa en las clases de grado de Ciencias Políticas y de la Administración, Relaciones Laborales y Criminología y Políticas Públicas de Prevención.

MARIA JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ
51 PlaClick 2018-2019 1

Disseny i implementació d’una formació estructurada en mòduls sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (Projecte DIMO).

ESTER OLIVERAS SOBREVIAS

 

Activitats realitzades:

3 i 4 de desembre del 2018 - Taller de PEM

 

Curs 2017-18

 

Projectes d'Innovació Docent iniciats:

Referència  Títol                 Responsable
PlaClick 2017-2018 1                                 

Integrative learning of mobile sequencing and real time data analysis – training the bioinformaticians of the future.

EDUARDO ANGEL EYRAS JIMENEZ           

PlaClick 2017-2018 1

Adquisición de competencias en anatomía radiológica y seccional a través de aprendizaje no presencia.

JAIME JIMENO FRAILE
21 PlaClick 2017-2018 1

ASCOMACIN: Avaluació sostenible de la competencia comunicativa acadèmica interdisciplines.

MARIA DEL CARME BACH MARTORELL
PlaClick 2017-2018 1

El aula para los estudiantes: aplicación del aprendizaje activo en las clases de grado de Ciencias Políticas y de la Administración, Relaciones Laborales y Criminología y Políticas Públicas de Prevención.

MARIA JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ
29 PlaClick 2017-2018 1

Empoderant el futur professorat de secundària per ser protagonistes de la innovació educativa: Implementació d’un model de formació basat en projectes i una avaluació competencial personalitzada.

MARIA MAR CARRIÓ LLACH
3 PlaClick 2017-2018 1

Avaluant junts per treballar junts: Clima educatiu en els estudis de Ciències de la Salut.

MERTIXELL GIRVENT MONTLLOR

 

Activitats realitzades:

14 de juny del 2018Jornada de Projectes d'Innovació Docent a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

 

Curs 2016-17

 

Projectes d'Innovació Docent iniciats:

Referència Títol Responsable
3 PlaClick 2016-2017 1    

App avalua’t: una eina per l’autoaprenentatge de l’estudiant.

ELISABET MOYANO CLARAMUNT
7 PlaClick 2016-2017 1

MOOC “La comprensió biològica dels humans.”

JAUME BERTRANPETIT BUSQUETS
22 PlaClick 2016-2017 1

Aprenent junts per treballar junts: un projecte multidisciplinari en Ciències de la Salut dins la simulació clínica.

JORGE PEREZ SANCHEZ
31 PlaClick 2016-2017 1

Creaflip: nous escenaris docents per formar professionals creatius.

MARIA MAR CARRIÓ LLACH
5 PlaClick 2016-2017 1

Recursos docents per a la docència i la formació en perspectiva de gènere.

TANIA VERGE MESTRE
33 PlaClick 2016-2017 1

IMAX: Interaccions Més enllà de les assignatures i les aules per Augmentar l’èXit dels estudiants.

DAVINIA HERNANDEZ LEO
21 PlaClick 2016-2017 1

La recerca com l’eix central de l’aprenentatge en biomedicina (ABRIC).

JOSEP ELADI BAÑOS DÍEZ