Una part important dels projectes d'innovació docent que es duen a terme a la Facultat són impulsats per l'Espai d'Innovació, en col·laboració amb el Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS) del Departament de Medicina i Ciències de la Vida. Enllaç al GRECS.

L'Espai d'Innovació també fomenta la col·laboració en projectes liderats per investigadors d'altres centres de la UPF.

Curs 2023-24

Projectes d'Innovació Docent:

Referència Títol Responsable

PlaCLICK 2023-2024 (UPF)
Núm registre: E2023015912 

Noves estratègies per impulsar el Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida Elisabet Moyano Claramunt
PlaCLICK 2023-2024 (UPF)
Núm registre: E2023015547 


Cinema-educació i Jigsaw: combinació de metodologies per treballar les bones pràctiques en la recerca       

 Irene Aida Cambra Badii

PlaCLICK 2023-2024 (UPF)
Núm registre: E2023014294


Creación de un PODCAST en la asignatura de Microbiología
 
Juana María Díez Antón
PlaCLICK 2023-2024 (UPF)
Núm. registre: E2023015868
Pack interactiu informatiu i formatiu per als estudis de Doctorat: Doctokitschool David Comas Martínez
PlaCLICK 2023-2024 (UPF)
Núm. registre: E2023015961
Aprenentatge de les Competències de Treball en Equip (ACTE) Jesús Antonio Bas Villalba
PlaCLICK 2023-2024 (UPF)
Núm. registre: E2023015973
Matters arising: evaluación de un artículo científico real para la profundización del conocimiento técnico y la creatividad focalizada de proyectos de investigación o transferencia Guillermo Nevot Sánchez

 

Activitats realitzades:

- 26 de febrer del 2024. Projecció de la pel·lícula "Las buenas compañias" de Sílvia Munt (2023) per tal de treballar el tema "Avortament, bioètica i feminisme"

 

Curs 2022-23

Projectes d'Innovació Docent:

Referència Títol Responsable

PlaCLICK 2022-2023 (UPF)
Núm registre: E2022014254 

Utilització del recurs del joc d'escapada "Escape Room" per finalitzar un ABP (Aprenentatge basat en problemes) Elisabet Rosell Vives
PlaCLICK 2022-2023 (UPF)
Núm registre: E2022014288 


Debats transdisciplinars: diferents mirades dels problemes bioètics d'actualitat       

Elisabet Moyano Claramunt
PlaCLICK 2022-2023 (UPF)
Núm registre: E2022014336 

La Salut Planetària i l'Agenda 2030 com eixos transversals en les assignatures del màster en Salut Pública
 
Fernando Garcia Benavides

 

Activitats realitzades:

- 14 de juny del 2023. Trobada d'Innovació docent de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

- 14 de juliol del 2023. Violències masclistes en Ciències de la Salut

 

Curs 2021-22

Projectes d'Innovació Docent:

Referència Títol Responsable

PlaCLICK (UPF)
M_38213_2022_3_13

Abordatge de la violència masclista en graus de ciències de la salut: ABP i realitat virtual Mª del Mar Carrió Llach
PlaCLICK (UPF)
M_157951_2022_4_18
Les series televisives per a la reflexió bioètica dels reptes de la pandèmia de la Covid-19                     Irene Aida Cambra Badii
European Comission (Erasmus+ KA203)
2019-1-HR01-KA203-061010
Personalized Medicine inquiry-Based Education Investigadora principal: Branka Bernard, Mediterranean Institute for Life Sciences (Croatia) Investigadora principal d'Espanya: Mª del Mar Carrió Llach

 

Activitats realitzades:

- 10 maig del 2022. Projectes d’Innovació Docent a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

- 1 juny del 2022. Aconsegueix el segell d'Edvolució de la teva assignatura 

 

Curs 2020-21

Projectes d'Innovació Docent:

Referència Títol Responsable

PlaCLIK (UPF)
14 PlaCLIK 2020-2021 1

Integració transversal de l’educació pel desenvolupament sostenible a la Facultat de ciències de la salut i de la vida                           Mª del Mar Carrió Llach
Ajuntament de Barcelona
(Programa d'educació per a la justícia global 2021)
Docents pel dret d'asil: projecte d'aprenentatge-servei en col·laboració amb ACNUR Mª del Mar Carrió Llach

European Comission (Erasmus+).

BioS - Digital skills on Computational Biology for Health Professionals

Investigador/a principal: Jurgen Abendschein, Steinbeis Univeristy, Berlin (Germany)

Investigador/a principal d’Espanya:  Mª del Mar Carrió Llach

European Comission (Erasmus+ KA203)

2019-1-HR01-KA203-061010

Personalized Medicine Inquiry-Based Education

Investigador/a principal: Branka Bernard, Mediterranean Institute for Life Sciences (Croatia)

Investigador/a principal d’ Espanya:  Mª del Mar Carrió Llach

Agencia Estatal de Investigación

TIN2017-85179-C3-3-R

SMARTLET - Analítica del Aprendizaje para mejorar el diseño y la orquestación en Entornos Inteligentes de Aprendizaje escalables y ubicuos, enriquecidos con Internet de las cosas

Davinia Hernández-Leo

Mª del Mar Carrió Llach

 

Curs 2019-20

Projectes d'Innovació Docent:

Referència Títol Responsable

PlaCLIK (UPF)
45 PlaCLIK 2019-2020 2

Implementación de metodologías de aprendizaje emergentes como herramientas para la consolidación de conceptos en la asignatura de Bioquímica 1. David Cabrerizo Granados

PlaCLIK (UPF)
71 PlaCLIK 2019-2020 2

ABP+ODS: Disseny d’ABPs pel desenvolupament sostenible

Mª del Mar Carrió Llach

PlaCLIK (UPF)
48 PlaCLIK 2019-2020 2

Implementació de la Simulació Clínica dins de les assignatures clíniques del Grau en Medicina UPF-UAB i augment del nombre de les sessions de simulació multiprofessional en el Grau en Medicina UPF-UAB. Meritxell Girvent Montllor

PlaCLIK (UPF)
70 PlaCLIK 2019-2020 2

NeurAula Bits. Càpsules per la competència metacognitiva Nora Pérez García

PlaCLIK (UPF)
77 PlaCLIK 2019-2020 2                                                                                                     

Minor de Recerca: elaboració del projecte educatiu i de 4 activitats formatives transversals Gema Revuelta De La Poza

Projecte europeu (Erasmus+)

Promise. Personalized medicine inquiry-based education

Mª del Mar Carrió Llach

Projecte europeu (Erasmus+)

Illuminated: Neuroscience of learning for teachers

Davinia Hernandez-Leo

European Comission (Erasmus+ KA203)

2019-1-HR01-KA203-061010

Personalized Medicine Inquiry-Based Education

Investigadora principal: Branka Bernard, Mediterranean Institute for Life Sciences (Croatia)

Investigadora principal d’ Espanya:  Mª del Mar Carrió Llach 

Agencia Estatal de Investigación.

TIN2017-85179-C3-3-R

SMARTLET - Analítica del Aprendizaje para mejorar el diseño y la orquestación en Entornos Inteligentes de Aprendizaje escalables y ubicuos, enriquecidos con Internet de las cosas

Davinia Hernandez-Leo

Mª del Mar Carrió Llach

 

Curs 2018-19

Projectes d'Innovació Docent:

Referència Títol Responsable

PlaCLIK (UPF)37 PlaClick 2018-2019 1                                      

CHEMUPDATE: Mòdul on-line per a l’aprenentatge i l’autoavaluació en la química per a les ciències de la vida.

David Andreu Martínez

PlaCLIK (UPF)
47 PlaClick 2018-2019 1

The Good Doctor: Anàlisi empírica de l’eficàcia d’una sèrie de televisió per ensenyar bioètica a estudiants de ciències de la salut.

Josep Eladi Baños Díez

PlaCLIK (UPF)
44 PlaClick 2018-2019 1

Aprenentatge col·laboratiu a partir de l’avaluació formativa en dues fases.

Elisabeth Moyano Claramunt

PlaCLIK (UPF)
48 PlaClick 2018-2019 1

Gestió d'un projecte d'investigació sobre biologia sintètica com a eina per la docència en recerca biomèdica aplicada.

Marc Güell Cargol

PlaCLIK (UPF)
41 PlaClick 2018-2019 1

Confecció d’un programa de MOOCS sobre Biologia per a ciutadans.

Jaume Bertranpetit Busquets

PlaCLIK (UPF)
62 PlaClick 2018-2019 1

L’assistència/absència a/de classe dels estudiants de grau de la UPF: causes i propostes de millora. 

Pol Capdevila Castell

PlaCLIK (UPF)
48 PlaClick 2018-2019 1

El aula para los estudiantes: consolidación del aprendizaje activo e introducción de la competencia creativa en las clases de grado de Ciencias Políticas y de la Administración, Relaciones Laborales y Criminología y Políticas Públicas de Prevención.

Maria José González López

PlaCLIK (UPF)
51 PlaClick 2018-2019 1

Disseny i implementació d’una formació estructurada en mòduls sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (Projecte DIMO).         

Ester Oliveras Sobrevias

Agencia Estatal de Investigación

TIN2017-85179-C3-3-R

SMARTLET - Analítica del Aprendizaje para mejorar el diseño y la orquestación en Entornos Inteligentes de Aprendizaje escalables y ubicuos, enriquecidos con Internet de las cosas

Davinia Hernandez-Leo

Mª del Mar Carrió Llach
Projecte europeu (Erasmus+) Illuminated: Neuroscience of learning for teachers

Davinia Hernández-Leo

 

Activitats realitzades:

3 i 4 de desembre del 2018 - Taller de PEM

 

Curs 2017-18

Projectes d'Innovació Docent:

Referència Títol Responsable

PlaCLIK (UPF)
PlaClick 2017-2018 1                                 

Integrative learning of mobile sequencing and real time data analysis – training the bioinformaticians of the future.

Eduardo Angel Eyras Jiménez                      

PlaCLIK (UPF)
PlaClick 2017-2018 1

Adquisición de competencias en anatomía radiológica y seccional a través de aprendizaje no presencia.

Jaime Jimeno Fraile

PlaCLIK (UPF)
21 PlaClick 2017-2018 1

ASCOMACIN: Avaluació sostenible de la competencia comunicativa acadèmica interdisciplines.

Maria Del Carme Bach Martorell

PlaCLIK (UPF)
PlaClick 2017-2018 1

El aula para los estudiantes: aplicación del aprendizaje activo en las clases de grado de Ciencias Políticas y de la Administración, Relaciones Laborales y Criminología y Políticas Públicas de Prevención.

Maria José González López

PlaCLIK (UPF)
29 PlaClick 2017-2018 1

Empoderant el futur professorat de secundària per ser protagonistes de la innovació educativa: Implementació d’un model de formació basat en projectes i una avaluació competencial personalitzada.

Mª del Mar Carrió Llach

PlaCLIK (UPF)
3 PlaClick 2017-2018 1

Avaluant junts per treballar junts: Clima educatiu en els estudis de Ciències de la Salut.

Meritxell Girvent Montllor

Ministerio de Economía y Competitividad

TIN2014-53199-C3-3-R
RESET, Reformulating Scalable Educational ecosysTems Josep Blat, Universitat Pompeu Fabra

European Comission

666004
Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)

Investigadora principal: Gema Revuelta

Investigadora principal del WP4: Mª del Mar Carrió Llach
Projecte europeu (Erasmus+) Illuminated: Neuroscience of learning for teachers Davinia Hernandez-Leo

 

Activitats realitzades:

14 de juny del 2018Jornada de Projectes d'Innovació Docent a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

 

Curs 2016-17

Projectes d'Innovació Docent:

Referència Títol Responsable

PlaCLIK (UPF)
3 PlaClick 2016-2017 1    

App avalua’t: una eina per l’autoaprenentatge de l’estudiant.

Elisabeth Moyano Claramunt

PlaCLIK (UPF)
7 PlaClick 2016-2017 1

MOOC “La comprensió biològica dels humans.”

Jaume Bertranpetit Busquets

PlaCLIK (UPF)
22 PlaClick 2016-2017 1

Aprenent junts per treballar junts: un projecte multidisciplinari en Ciències de la Salut dins la simulació clínica.

Jorge Pérez Sánchez

PlaCLIK (UPF)
31 PlaClick 2016-2017 1

Creaflip: nous escenaris docents per formar professionals creatius.

Mª del Mar Carrió Llach

PlaCLIK (UPF)
5 PlaClick 2016-2017 1

Recursos docents per a la docència i la formació en perspectiva de gènere.

Tania Verge Mestre

PlaCLIK (UPF)
33 PlaClick 2016-2017 1

IMAX: Interaccions Més enllà de les assignatures i les aules per Augmentar l’èXit dels estudiants.

Davinia Hernandez Leo

PlaCLIK (UPF)
21 PlaClick 2016-2017 1

La recerca com l’eix central de l’aprenentatge en biomedicina (ABRIC).

Josep Eladi Baños Díez

Ministerio de Economía y Competitividad

TIN2014-53199-C3-3-R
RESET, Reformulating Scalable Educational ecosysTems Josep Blat

European Comission

666004
Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)

Investigadora principal: Gema Revuelta

Investigadora principal del WP4: Mª del Mar Carrió Llach