Espai d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Edifici PRBB (campus del Mar)
Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

[email protected]

Despatx 750.02.02 planta 7