Jardineria Vertical

 

Amb la voluntat d’ampliar el verd urbà de la ciutat, la UPF també s’ha proposat instal·lar murs verds a les façanes dels seus edificis. A través d’una col·laboració amb estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), s’ha fet un treball introductori prospectiu d’intervenció als diferents campus.

En aquest treball s’estudien les diferents possibilitats d’implantació tot fent una anàlisi de la climatologia de Barcelona, incloent-hi temperatures, precipitacions, humitat, salinitat o la incidència solar a les exigències del disseny, entre d’altres. També s’ha definit el sistema de reg i la selecció de les plantes més adients, amb la finalitat de validar la viabilitat d’aquest tipus de façanes, els seus avantatges i inconvenients.