Segons la resolució del 4-XII-1996 (DOGC, núm. 2320, 30-I-1997, 1047-1048) es va aprovar la creació d’una xarxa temàtica del Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (Corrents i tendències a la literatura catalana del segle XX), dirigida pel doctor Jordi Castellanos Vila, del Departament de Filologia Catalana de la UAB, i de la qual van formar part els doctors Enric Gallén Miret, Marcel Ortín Rull i Miquel M. Gibert Pujol.

Els membres del grup Enric Gallén Miret i Miquel M. Gibert Pujol, juntament amb Xavier Pérez Torío i Javier Aparicio Maydeu, per part de la UPF, i Francesc Foguet Boreu per la UOC, van constituir el Grup d’Estudis d’Història i Recepció de les Arts de l’Espectacle, que, juntament amb altres grups de la UB (amb el doctor Jaume Mascaró com a responsable), de la UAB (amb el doctor Manuel Jorba com a responsable), i de la UPC (amb el doctor Antoni Ramon com a responsable), van formar la Xarxa temàtica d’Orientacions i tendències en les Arts Escèniques a Catalunya (2003/XT/00035).