Amb resolució del 31 de desembre de 1998 i en el marc del II Pla de Recerca de Catalunya, el Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (00149) va aconseguir ser reconegut com a “grup de recerca consolidat” i finançat a Catalunya (DOGC, núm. 2815. 28-I-1999). Un reconeixement que va ser renovat posteriorment. El membres del grup Enric Gallén Miret, Marcel Ortín Rull i Miquel M. Gibert van formar part d’aquest grup com a subgrup del Grup de Recerca Consolidat, liderat pel Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània, dirigit pel doctor Jordi Castellanos Vila, del Departament de Filologia Catalana de la UAB.

Amb resolució de juliol de 2009 TRILCAT (Grup d’ Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana) va aconseguir ser reconegut com a “grup de recerca consolidat” i finançat a Catalunya (2009 SGR 194). El grup el formen: Enric Gallén, com a coordinador, i els professors Marcel Ortín, Dídac Pujol, Miquel M. Gibert, José Francisco Ruiz Casanova (UPF); la professora Sílvia Coll-Vinent (URL); el professor Josep Marco (UJI), i els becaris predoctorals de la UPF Josep Ramis (FPU) i Cornelia Eisner (FI).

Amb resolució de desembre de 2014 TRILCAT (Grup d’ Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana) va aconseguir la renovació com a “grup de recerca consolidat” a Catalunya (2014 SGR 486). El grup el formen: Enric Gallén, com a coordinador; els professors de la UPF Marcel Ortín, Dídac Pujol, Miquel M. Gibert, José Francisco Ruiz Casanova, Chiara Chieregato i Caterina Briguglia; les professores Sílvia Coll-Vinent (URL), Maria Dasca (Harvard) i Diana Sanz (UOC); els professors Josep Marco (UJI) i Josep M. Ramis com a col·laboradors externs; i les becaries predoctorals de la UPF Maria Moreno (FI) i Alba Tomàs (FI).

Amb resolució de febrer de 2018 TRILCAT (Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana) va aconseguir la renovació com a “grup de recerca consolidat” a Catalunya (SGR 2017 224). El grup el formen: Enric Gallén, com a coordinador; els professors de la Universitat Pompeu Fabra Marcel Ortín, Dídac Pujol, Miquel M. Gibert, José Francisco Ruiz Casanova i Marta Marfany; els professors Caterina Briguglia, Chiara Chieregato, Maria Dasca, Marcello Giugliano, Josep Marco, Maria Moreno, Josep Miquel Ramis i Alba Tomàs, com a col·laboradors externs, i les becàries predoctorals de la Universitat Pompeu Fabra Lucía Azpeitia (FPU) i Francesca Cerdà (FPU).

Amb resolució de maig de 2022, el GELIT (Grup d’Estudis de Literatura i Traducció), alguns membres del qual són també membres del grup TRILCAT, va aconseguir el reconeixement de grup de recerca consolidat per part de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya (ref. 2021 SGR 00949). Formen el GELIT els investigadors següents: Marcel Ortín (UPF), que n’és el coordinador, Francesco Ardolino (UB), Marc Arévalo (UB), Helena Badell (UPF), Miquel Cabal (UB), Guillem Cunill (UPF), Maria Dasca (UPF), Ivan Garcia Sala (UB), Rosa Gornés (UPF), Heidi Grünewald (UB), Marta Marfany (UPF), Anna Montané (UB), Maria Moreno (UB), Vanessa Palomo (UAB), Luis Pejenaute (UPF), Rosa Pérez (UB), Dídac Pujol (UPF), Josep Miquel Ramis (UB), María Luisa Siguán (UB) i M. Loreto Vilar (UB); també en forma part Josep Marco (UJI) com a investigador col·laborador. El Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT) continua la seva activitat com a grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment (juny del 2023) en formen part els investigadors següents: Dídac Pujol (UPF, coordinador), Victòria Alsina (UPF), Helena Badell (UPF), Miquel Cabal (UPF), Juan Carrillo (UAB), Francesca Cerdà (UPF), Chiara Chieregato (UPF), Guillem Cunill (UPF), Maria Dasca (UPF), Pilar Estelrich (UPF), Enric Gallén (UPF), Miquel Gibert (UPF), Rosa Gornés (UPF), Josep Marco (UJI), Marta Marfany (UPF), Maria Moreno (UAB), Joan Josep Mussarra (UPF), Marcel Ortín (UPF), Vanessa Palomo (UAB), Josep Miquel Ramis (UB), José Francisco Ruiz (UPF).