Entre els seus objectius, el TRILCAT es proposa l’elaboració de bases de dades sobre traducció i recepció en relació amb la literatura catalana del segle XX.

Estudis de recepció i traducció

Aquesta base de dades es proposa reunir els estudis sobre les relacions entre les literatures d’altres països i cultures del món i la literatura catalana. Per establir un corpus al màxim d’exhaustiu possible en aquest àmbit d’estudi, s’han considerat bàsiques les aportacions centrades en l’anàlisi de la recepció d’un autor, una obra concreta, un corrent o moviment literari, i també les traduccions d’obres estrangeres realitzades per autors catalans. Els estudis recollits, duts a terme al llarg del segle passat i a principis de l’actual, comprenen formats de naturalesa diversa: monografies, articles en revistes especialitzades, actes de congressos i simposis, treballs de recerca i tesis doctorals. Les fonts de buidatge són els catàlegs electrònics de TRACES i del CBUC i les més importants revistes nacionals i internacionals dedicades a la recepció literària i a l’estudi de la història de la traducció. Actualment s’està enllestint la base de dades que recull els estudis sobre el període comprès entre finals del segle xix i l’any 1939.

Traduccions d’obres literàries al català (s. XIX–2000)

La base de dades de traduccions d’obres literàries al català (s. xix-2000), que s’ha dut a terme amb el suport dels projectes de recerca ministerial (HUM2005-03926/FILO, “La recepción de formas literarias, corrientes y géneros, y su traducción en la literatura catalana (1906-1939)”; FFI2008-03522, “Traducción, recepción y literatura catalana durante el régimen franquista (1939-1975)” i FFI2014-54915-P “La traducción en el ámbito literario catalán desde el final del franquismo (1976-2000)”; i del Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya, 2014 SGR 486), pretén incorporar les traduccions literàries realitzades en el si de la cultura catalana entre el segle xix i l’any 2000. S’hi han inclòs només obres estrictament literàries o amb un valor literari manifest, com és el cas de determinades obres d’assaig cultural, filosòfic i religiós. En un primer estadi, s’han catalogat preferentment les traduccions publicades en format de llibre.

Quant a les fonts de buidatge s’han utilitzat els catàlegs d’editorials i les bases de dades de la Biblioteca Nacional de Catalunya i del catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC), així com bibliografies, monografies i estudis especialitzats. Per al període comprès entre el segle xix i 1939 s’ha partit d’un catàleg inconclús de la Fundació Enciclopèdia Catalana, la qual ens en va oferir generosament una còpia.

La base de dades permet realitzar diferents cerques en funció de la prioritat de l’investigador (per autors, traductors, editorials, anys, literatures, etc.), la qual cosa facilita la recerca de la informació i l’anàlisi de dades concretes.

Traduccions d’obres literàries catalanes al castellà

Aquesta base de dades es proposa aplegar les traduccions de textos literaris catalans al castellà. Actualment s’estan recollint les dades dels textos traduïts des de finals del segle xix.

Fonts primàries

La base de dades de font primàries es proposa catalogar les traduccions al català tant de textos de creació literària com d’articles o textos diversos (ressenyes, crítiques, etc.) sobre la relació d’altres cultures amb la literatura catalana, que han aparegut en publicacions periòdiques al llarg dels segle XIX i XX.  En una primera fase la base de fonts primàries ha previst buidar les publicacions periòdiques de l’etapa compresa entre 1939 i 1975.  Fins al moment el llistat de publicacions que s’ha buidat és el següent:

 • Algol (1947)
 • Antologia (1947-1948)
 • Aplec (1952)
 • Ariel (1946-1951)
 • Ausa (1952-)
 • Baloo (1949-1950)
 • Convivium (1956-)
 • Curial (1949-1950)
 • Dau al set (1948-1951): del núm. 1 al 21
 • El Pont (1952-1992): fins l’any 1973
 • Fòrum (1950)
 • Ictini (1950-1951)
 • Inquietud (1955-1958)
 • Inquietud artística (1959-1966)
 • L’Infantil (1963-1975)
 • L’Infantil (1963-1975)
 • Miscel·lània 56. El club dels novel·listes (1956)
 • Miscel·lània Raixa (1956)
 • Occident (1949-1950)
 • Poesia (1944-1945)
 • Quart Creixent (1957-1958)
 • Ressò (1951-1952)
 • Revista del centre de lectura de Reus (1952-)
 • Serra d’Or (1959-1975)
 • Temps (1948)

Per al buidatge s’han consultat els fons de la Biblioteca Nacional de Catalunya i de l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, així com els fons digitalitzats ARCA, RACO i el Dipòsit Digital de Documents de la UAB.