La Universitat Pompeu Fabra no té despeses en concepte de patrocini.

 

 

 

 

Data d' actualització: 7.04.2022

Data prevista de la propera actualització: anualment