Des de l'àmbit de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible es coordinen accions d'inclusió i participació social amb col·lectius i entitats de l'entorn. Entre aquests: 

Des de l'any 1993, la UPF col·labora amb AFOPA (Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya) que promou la formació i les activitats culturals i socials amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran. La Universitat tutela la programació d'activitats de les aules que té assignades, promou la participació de professorat expert en la impartició de les conferències que celebren les aules i organitza activitats a la pròpia Universitat adreçades als membres de les aules, per tal d'apropar-los a la vida universitària.

  • Fundació Catalana Síndrome de Down

Des de l'any 2017, la UPF col·labora amb la Fundació Catalana Síndrome de Down en la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual a través de la realització de cursos professionalitzadors en diferents àmbits (ràdio, museus, oficina,...). Més d'una vintena d'usuaris de la Fundació participen anualment en els cursos, que es complementen amb estades de pràctiques professionals per facilitar la integració social d'aquestes persones en entorns ordinaris.

 

També s'ofereix l'opció, a entitats socials i altres institucions, la donació de material informàtic i audiovisual (sempre que hi hagi material disponible). Per a més informació podeu contactar amb [email protected].