Divulgació científica i tecnològica

La UPF participa anualment en diferents programes i convocatòries que tenen com a principal objectiu la divulgació científica i tecnològica entre els estudiants de primària, secundària i batxillerat.

En el marc de l'ACUP, participa any rere any en les activitats del programa UdN².cat, la Universitat dels Nens i de les Nenes de Catalunya; entre els seus objectius principals, el programa vol remarcar el rol de les universitats com a motor de desenvolupament social i creadores de coneixement, cultura i pensament; donar a conèixer les opcions en ensenyament superior per fomentar la igualtat d'oportunitats; despertar vocacions científiques; aportar eines innovadores per facilitar el treball didàctic a les escoles, i afavorir el diàleg entre la universitat, l'escoles i les famílies.

Participa també organitzant diferents activitats a l'EscoLab, una iniciativa del Programa Barcelona Ciència de l'Institut de Cultura i del Programa de Cultura Científica de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. Dóna l'oportunitat a l'alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius a descobrir la recerca i la innovació que es duu a terme en els centres de recerca. Hi participen regularment diferents grups de recerca del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, del Departament de Ciècies Experimentals i de la Salut, el Centres d'Estudis sobre els Moviments Socials, el Laboratori d'Arquelogia i el Laboratori d'Economia Experimental.

Els grups de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut participen també a les activitats que, en el marc de les activitats de difusió de la recerca del Programa d'Activitats Escolars (PAE) promogut per l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, organitza el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Destaquen també diversos programes promoguts per la la Fundació Catalunya-La Pedrera:

Per acabar, cal mencionar també que la UPF participa i col·labora amb diferents tipus d'activitats a la Setmana de la Ciència, organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació amb el suport del Departament d'Economia i Coneixement, i a Exporecerca Jove, organitzada per MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove.

Transferència de tecnologies i coneixements

La Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle té per missió promoure la transferència de tecnologies i coneixements generats a la Universitat, donant suport als investigadors en la seva interacció amb la societat i en la valorització dels resultats de la seva recerca. Així mateix, fomenta l'esperit emprenedor entre la comunitat universitària, posant a l'abast dels emprenedors un conjunt de recursos i serveis per ajudar-los a assolir amb èxit la creació d'una empresa.

Persones grans

La UPF vol contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones grans tot oferint-los la possibilitat d'entrar en contacte amb la Universitat i completar la seva formació amb rigor acadèmic. Per aconseguir aquesta fita es va crear el programa UPF Sènior, un programa d'estudis d'extensió universitària que ofereix a les persones majors de 50 anys la possibilitat de completar i actualitzar els seus bagatges culturals amb una oferta específica de nivell universitari. Vol fomentar, mitjançant l'accés a la vida universitària, la participació de les persones majors de 50 anys a la societat i ajudar-les a adquirir i/o posar al dia les noves destreses i habilitats que requereixen en el procés d'adaptació als canvis de la nova societat de la informació.

Al mateix temps, els professors de la UPF imparteixen cursos en més d'una desena d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya, coordinades per l'AFOPA, agrupació d'Aules que concentra els seus esforços en sensibilitzar als ciutadans de la necessitat de seguir una formació per al desenvolupament personal, cultural i social, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran seguint el camí de la cultura.

Debat social

En aquest àmbit cal mencionar els Debats UPF Món, cicle de conferències i debats que, organitzats pel Consell Social de la UPF, ens proposen una reflexió col·lectiva i multidisciplinària sobre els grans canvis socials, polítics i econòmics del nostre temps, en un món globalitzat i acceleradament canviant amb l'objectiu de fer sorgir noves idees i nous lideratges en un marc de participació conjunta de la societat i la universitat catalanes en el debat internacional.

Destaquen també el cicle de debats que amb el nom genèric Diàlegs Barcelona-Madrid organitzen les universitats de l'Aliança 4 Universitats (A4U) -de la que en formen part les universitats Autònoma de Madrid, Autònoma de Barcelona, Carlos III de Madrid i Pompeu Fabra-. Celebrats alternativament a Barcelona i a Madrid, tenen per objectiu esdevenir un fòrum de debat social sobre els reptes del coneixemet.

Finalment, destaca el cicle de taules rodones organitzades per la UPF el gener del 2013 amb el títol "La independència de Catalunya, a Debat". Com a centre de coneixement superior i de recerca, la Universitat Pompeu Fabra volia contribuir al debat públic sobre el futur polític de Catalunya, i més concretament sobre la conveniència i la justificació de celebrar una consulta i d'una hipotètica independència de Catalunya, des del rigor acadèmic i científic, el pluralisme d'opinions i ideologies i l'elaboració i l'intercanvi d'arguments.

Economia social i solidària

Trobar una única definició que englobi tots els matisos i significats de l'economia social i solidària no és una tasca fàcil. Per exemple, si dins d'aquesta entitat s'inclouen o no les cooperatives dependrà de si prenem una concepció francòfona o una d'anglòfona.

Així i tot, podem trobar tres elements comuns: un projecte econòmic, una vesant social (per exemple una comercialització justa) i una propietat col·lectiva i solidària.

I el que sí que podem assegurar és que ens trobem davant un plantejament diferenciador i transformador de l'economia i la societat.