Bases del Premi a la millor Tesi Doctoral en l’àmbit del projecte Benestar Planetari (Acord de Consell de Govern de 20 de maig del 2020 modificat per acord de Consell de Govern de 14 de juliol del 2021).

Les tesis han de contribuir al coneixement i la comprensió del conjunt de problemes complexos, interrelacionats i sistèmics que afronten el benestar humà, animal i del mateix planeta, com a ecosistema global, i a la identificació de solucions integrades, innovadores i interdisciplinàries a aquests problemes. Amb l’objectiu d’avançar en la materialització de mesures de suport a la recerca en Benestar Planetari, es convoca el Premi a la Millor Tesi Doctoral en Benestar Planetari.

El premi està adreçat a doctorands que han presentat una tesi doctoral en qualsevol dels programes de doctorat de la UPF.

Tal i com recullen les bases les àrees de coneixement, poden estar relacionades, entre d’altres, amb:

 • Benestar animal, humà i social
 • Canvi climàtic
 • Cobeneficis per a la salut i el medi ambient
 • Desenvolupament sostenible
 • Desigualtats globals
 • Educació global
 • Energies netes
 • Envelliment
 • Estudis urbans
 • Governança global
 • Integració de la protecció mediambiental en temes de salut
 • Pobresa
 • Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental
 • Salut global
 • Solucions integrades de l’ús del sòl


Per a més informació [email protected] . Títol del missatge: Premi Tesi doctoral

 

Edicions anteriors