Els estàndards de Global Reporting Initiative (GRI) per l’elaboració d’informes de sostenibilitat són les guies més utilitzades per orientar les organitzacions a l’hora de redactar les seves memòries o informes de sostenibilitat. Al món universitari també s'utilitzen de forma habitual.

Des dels equips de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra es van detectar limitacions a l’hora de fer servir els continguts de GRI en no estar adaptats a la realitat universitària. Per això, s'ha dut a terme l'Adaptació dels estàndars GRI per a l'elaboració d'informes de sostenibilitat en universitats.

Alguns dels continguts originals de la GRI han estat eliminats, altres s’han modificat o agrupat. També s’han creat nous continguts específics de l’àmbit universitari.