Tant els centres com el conjunt de la Universitat han d’incloure de manera sistemàtica la perspectiva de gènere com a part del treball quotidià de garantia de la qualitat.