A continuació s’indica quins són els elements principals a tenir en compte en la reflexió prèvia a la redacció de les dimensions i dels estàndards d’avaluació que s’han de valorar per verificar una nova proposta de titulació universitària oficial de grau o de màster.