El 28 de maig del 2021, Oriol Amat, va prendre possessió com a cinquè rector de la Universitat Pompeu Fabra, càrrec que va exercir fins al març del 2023.

En aquesta web hi trobareu el document de retiment de comptes del seu mandat, a més dels discursos, articles d'opinió i entrevistes que va fer durant la seva etapa com a rector de la UPF.

Discursos i intervencions com a rector

Entrevistes

Articles d'opinió