Oriol Amat fent classe a la UPF l'abril de 2021

Oriol Amat fent classe l'abril del 2021

 

Oriol Amat ha orientat la seva carrera acadèmica entorn de la gestió i la comptabilitat financera. Professor vinculat a la UPF des del 1992, en aquest temps, ha impartit docència en els diversos programes de grau, màster i doctorat de l’àmbit d’Economia i Empresa. A tall d’exemple:

També ha dirigit diversos programes de màster vinculats a les finances i la comptabilitat, entre els quals el Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable (UPF Barcelona School of Management), durant prop de 30 anys.

Ha publicat diversos llibres i articles sobre com ensenyar i, en el camp de la gestió vinculada amb la millora de la docència, va exercir de director Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent de la UPF (2006-2011), entre altres càrrecs.

A nivell metodològic, també ha impulsat diferents repositoris de casos, en diversos idiomes, tant al departament d’Economia i Empresa de la UPF, com a la BSM o l’ACCID, l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, entitat de la qual és cofundador.

***

Principals assignatures impartides en l’àmbit del grau, diplomatura i llicenciatura

  • Comptabilitat de Costos (I i II)
  • Comptabilitat Financera II
  • Control de Gestió
  • Anàlisi d’Estats Comptables
  • Financial Statements Analysis

Principals assignatures impartides en l’àmbit del màster universitari i/o doctorat

  • Comptabilitat de Gestió
  • Comptabilitat i Sistemes de la Informació
  • Comptabilitat Internacional