• Anna CASTAÑE FORN (2000-2005). Estudi de las interaccions comportamentals entre els sistemes opioides i cannabinoides. Data de lectura: 16/06/2005. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO i Olga VALVERDE.        
 • Guadalupe SORIA RODRÍGUEZ (2001-2006). Participació dels sistemes cannabinoide i purinèrgic endògen en els fenòmens de dependència de diferents drogues d'abús. Data de lectura: 21/06/2006. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO i Olga VALVERDE.
 • Clara TOURIÑO RAPOSO (2003-2009). Participació del sistema cannabinoide endògen en els fenòmens de dependència d'èxtasis. Tesi dirigida per Olga VALVERDE (directora) i Rafael MALDONADO (co-director).
 • Lola GALEOTE GONZÁLEZ (2003-2008). Rol del sistema opioide endògen en l'addicción a la nicotina. Tesi dirigida per Fernando BERRENDERO (director) i Rafael MALDONADO (co-director).
 • Ester ASO PÉREZ (2004-2008). Participació del sistema cannabinoide endògen en el control de les respostes emocionals relacionades amb els trastorns afectius i l'addicció. Tesi dirigida por Olga VALVERDE (directora) y Rafael MALDONADO (co-director).
 • Xavier NADAL ROURA (2004-2011). Implicació del sistema opioide endògen en el dolor neuropàtic. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO (director) 
 • Simona Andreea BURA (2004-2010). Interacció entre els cannabinoides i la nicotina en els processos d'addicció. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO (director).
 • Emma PUIGHERMANAL PUIGVERT (2006-2011). Bases moleculars de l'acció dels cannabinoides en el cervell. Possibles implicacions en el tractament de neuropatologies. Tesi dirigida per Andrés OZAITA (co-director) i Rafael MALDONADO (director).
 • María Juliana OREJARENA SERRANO (2006-2010). Participació del sistema monoaminèrgic sobre l'exposición al MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) i THC (Δ9-tetrahidrocannabinol) en ratolins: aspectes comportamentals i neuroquímics. Tesi dirigida per Patricia ROBLEDO i Rafael MALDONADO.
 • Ainhoa PLAZA ZABALA (2007-2012). Estudi de la participació de las orexines en els efectes farmacològics induits per la nicotina. Tesi dirigida per Fernando BERRENDERO (director) i Rafael MALDONADO (co-director).
 • Thomas Mathieu GUEGAN (2007-2013). Participació de los sistemes opioide i cannabinoide endògens en els trastornos addictius. Tesi dirigida por Rafael MALDONADO.
 • Aurelijus BUROKAS (2007-2013). Paper dels sistemes opioide i canannabinoide endògens en models d'ingesta en rosegadors. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO.
 • Xavier VIÑALS ÁLVAREZ (2008-2014). Participació dels sistemes opioide i cannabinoide endògens en trastornos induïts pel MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina). Tesi dirigida per Patricia ROBLEDO i Rafael MALDONADO.

 • Laura CUTANDO RUIZ (2008-2015). Participació dels sistemes opioide i cannabinoide en processos de neuroplasticitat dels trastornos addictius Tesi dirigida per Andrés OZAITA i Rafael MALDONADO.

 • Arnau BUSQUETS GARCIA (2008-2013). Interacció dels sistemes opioide i cannabinoide amb altres vies de senyalització cel·lular en els transtorns addictius. Tesi dirigida per Andrés OZAITA i Rafael MALDONADO. 

 • Carmen La PORTA (2009-2015). Participació dels sistemes opioide i cannabinoide endògens en models murins de dolo neuropàtic i osteoartrític. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO.

 • Samantha MANCINO (2011-2016). Participació del sistema opioide endogen en els processos addictius i en els transtorns de la ingesta alimentaria. Tesi dirigida per Elena MARTÍN i Rafael MALDONADO.

 • África FLORES DE LOS HEROS (2010-2016). Rol de les orexines en l'addicció als cannabinoides. Tesi dirigida per Fernando BERRENDERO i Rafael MALDONADO.
 • Roger NEGRETE (2013-2016). Paper del sistema opioide endogen en l'addicció a les dorgues i en els transtorns de la ingesta alimentària. Tesi dirigida per Rafael MALDONADO.
 • Itzel MONTERRAT LARA (2013-2017). Involvement of the endocanabinoid system in the nociceptive, emotional and cognitive components of neuropathic pain. Tesi dirigida per Josep Eladi BAÑOS i Rafael MALDONADO.
 • Maria GOMIS (2013-2017). Participació del sistema cannabinoide endogen en els déficits cognitius del síndrome de X Fràgil. Tesi dirigida per Andrés OZAITA i Rafael MALDONADO
 • Elk KOSSATZ (2012-2018). Evaluation of acylethanolamide-based neuroprotectants in animal models of perinatal and adult brain hypoxia.Tesi dirigida per Patricia ROBLEDO i Rafael MALDONADO.
 • Miriam GUTIERREZ (2012-2018). Estudio de los cambios en proteómica, síntesis de RNA y plasticidad estructural en el sistema mesocorticolímbico responsables del desarrollo de comportamientos alimentarios compulsivos. Tesi dirigida per Miquel Àngel MARTÍN i Rafael MALDONADO.
 • Alba NAVARRO (2013-2019). Role and therapeutic potential of the endocannabinoid system in animal models of disability. Tesi dirigida per Andrés OZAITA i Rafael MALDONADO.
 • Rocío SARAVIA (2012-2019). Novel insights in nicotine addiction: focus on cognitive function. Tesi dirigida per Fernando BERRENDERO i Rafael MALDONADO.
 • Miriam MARTÍNEZ (2013-2019). Affective disorders and neuropathic pain as mutually influential factors: contribution of the opioid system. Tesi dirigida per Josep Eladi BAÑOS i Rafael MALDONADO.
 • Mireia CARCOLÉ (2015-2019). Role of the sigma-1 receptor in the pathophysiology of ostearthritis pain. Tesi dirigida per David CABAÑERO i Rafael MALDONADO.
 • Sara MARTÍNEZ (2015-2019). Study of the endocannabinoid system signaling in animal models of autism. Tesi dirigida per Andrés OZAITA i Rafael MALDONADO.
 • Laura DOMINGO (2015-2019). Neurobiological mecanisms involved in the loss of control over food intake. Tesi dirigida per Elena MARTÍN i Rafael MALDONADO.