8.1. Westernblot

8.2. Immunohistoquímica

8.3. Genotipació per PCR

8.4. cDNA microarrays (en col·laboració amb altres grups d'investigació)

8.5. Semi-quantitative PCR (en col·laboració amb altres grups d'investigació)