5.1. Avaluació dels fenòmens de tolerància (opioids, canabinoids)

5.2. Determinació comportamental del síndrome d'abstinència (opioids, cannabinoids, nicotina)

5.3. Aversió condicionada induïda pel síndrome d'absitència (opioids)

5.4. Models d'acondicionamient espacial (opioids, cannabinoids, psicoestimulants, nicotina)

5.5. Models d'autoadministració intravenosa de drogues (cannabinoids, opioids, psicoestimulants, nicotina)

5.6. Models de sensibilització als efectes locomotors (opioids, psicoestimulants)

5.7. Models de sensibilització als efectes reforçants (opioids, psicoestimulants)

5.8. Aversió condicionada al síndrome d'abstinència a la nicotina