HEALTHCOM'22. COMUNICACIÓ, TERMINOLOGIA I SALUT:
L’evolució del coneixement en salut, un repte per a la comunicació i el llenguatge

Barcelona, 19 de maig del 2022

La jornada de recerca HEALTHCOM’22. Comunicació, terminologia i salut continua la tradició de les anterior edicions de 2017 i 2019 de celebrar una jornada científica interdisciplinària, adreçada als investigadors i als professionals de la salut i de la lingüística aplicada, especialment els especialistes en discurs especialitzat i terminologia.

Enguany el tema central de la jornada és L’evolució del coneixement en salut, un repte per a la comunicació i el llenguatge, atès que s’inscriu en les activitats derivades del projecte TERMMED (2018-2020), orientat a l’anàlisi diacrònica de la terminologia a partir de corpus especialitzats fragmentats, com a estratègia fonamental per a l’estudi de l’evolució del coneixement científic. En aquesta línia, hem convidat com a conferenciants i ponents persones l’obra dels quals és ben reconeguda dins de la història de la ciència, la medicina, l’infermeria, l’anàlisi de les comunicacions en l’àmbit de la salut i la terminologia.