HEALTHCOM'19. COMUNICACIÓ, LLENGUATGE I SALUT:
Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient

Barcelona, 28 de febrer del 2019

La jornada HEALTHCOM’19. COMUNICACIÓ, LLENGUATGE I SALUT vol motivar un diàleg entre professionals de la comunicació i del llenguatge en què es debati sobre les dificultats que impedeixen una bona comprensió dels textos sanitaris i que posi sobre la taula els objectius i desafiaments que condueixin cap a l’apoderament progressiu del pacient i l’augment de la qualitat de vida.

La Jornada té un interès per a tots els professors, estudiants i professionals que treballin amb el llenguatge, la comunicació i el discurs de les ciències de la salut.