HEALTHCOM'17
COMUNICACIÓ, LLENGUATGE I SALUT

Implicacions en la pràctica assistencial i apoderament del pacient crònic

WORKSHOP TIC, TERMINOLOGIA I SALUT
La tecnologia al servei de la comunicació amb i entre els pacients