Vés enrere 2021-2025 Microdiacronia en llengües en perill d'extinció de diferents modalitats (MICRODIAC(H)RO)

2021-2025 Microdiacronia en llengües en perill d'extinció de diferents modalitats (MICRODIAC(H)RO)

2021-2025 Microdiacronia en llengües en perill d'extinció de diferents modalitats (MICRODIAC(H)RO)
Aquest projecte se centra en dues llengües en perill d'extinció de diferents modalitats: la llengua de signes catalana (LSC, Catalunya) i el griko (varietat italo-grega del Salento, sud d'Itàlia).

Aquest projecte se centra en dues llengües en perill d'extinció de diferents modalitats: la llengua de signes catalana (LSC, Catalunya) i el griko (varietat italo-grega del Salento, sud d'Itàlia). El canvi en les propietats morfosintàctiques d'aquestes llengües ha rebut molt poca atenció fins ara. El projecte contribueix a omplir aquest buit en la recerca des d'una perspectiva multimodal i es pretén: (a) explorar com es pot detectar, descriure i explicar el canvi diacrònic en un període de temps relativament petit (microdiacronia) i ( b) crear recursos de recerca en forma de dos corpus que incloguin dades transcrites i anotades per fer factible l'estudi del canvi gramatical.

Emanuela Pinna (GLiF)

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Agencia Estatal de Investigación, PID2020-119041GB-I00, 2021-2025