Vés enrere Quer Villanueva, Josep (2)

QUER VILLANUEVA, JOSEP

JOSEP QUER VILLANUEVA
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Traducció i Interpretació
Universitat Pompeu Fabra

 

 

Sóc professor de recerca d’ICREA afiliat al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra des del 2009. Vaig ser catedràtic de Lingüística Romànica de la Universitat d’Amsterdam durant els anys 2007 i 2008. Abans ja havia estat professor de recerca d’ICREA del 2002 al 2007, vinculat aleshores al Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona. Durant aquesta etapa vaig iniciar una nova línia de recerca en lingüística teòrica sobre llengües de signes. En col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, vaig dirigir el grup de recerca GRIN, que va elaborar la primera descripció gramatical bàsica de la llengua de signes catalana (2005). 

Doctorat en Lingüística l’any 1998 a la Universitat d’Utrecht (Països Baixos). Magister en Teoria Gramatical a la UAB l’any 1993. Llicenciat en Filologia Clàssica (Grec) a la Universitat de Barcelona (1988). Vaig ser investigador postdoctoral a la Universitat d’Utrecht (1998) i a la UAB (1998-2000), i professor titular del Departament de Lingüística Romànica de la Universitat d’Amsterdam (2000-2001).

A més del llibre Mood at the interface (1998), he publicat articles en diverses revistes internacionals com LanguageCognitionLingua o Probus, així com capítols en obres col·lectives com la Gramàtica del català contemporani (dir. J. Solà, 2002), Semàntica (coord. M. T. Espinal, 2002), Sign languages (ed. D. Brentari, 2010) o The Blackwell Companion to Syntax (eds. Everaert et al., 2005). Sóc coeditor de la revista Sign Language and Linguistics. També sóc vicepresident de la Sign Language Linguistics Society i membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans, així com director des del 2011 del programa europeu COST Action IS1006 per al desenvolupament de gramàtiques de referència de llengües de signes.