Vés enrere Navarrete Gonzalez, Alexandra

NAVARRETE GONZALEZ, ALEXANDRA

ALEXANDRA NAVARRETE GONZALEZ
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Traducció i Interpretació
Universitat Pompeu Fabra

Sóc intèrpret de llengua de signes i lingüista de formació. Actualment treballo com a investigadora predoctoral al projecte SIGN-HUB, al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i sóc membre de l’LSC Lab i del Grup de Lingüística Formal. També imparteixo docència a assignatures relacionades amb la lingüística i l’aprenentatge de llengües, als graus en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades.

La meva tesi se centra en l’estudi de l’estructura informativa en llengua de signes catalana (LSC). Realitzo una descripció exhaustiva de les diferents nocions que conformen l’estructura informativa: tòpic, focus i contrast, amb un interès especial en la noció de contrast. Identifico la manera com diferents tipus de contrast (contrast paral·lel, contrast selectiu i contrast correctiu) s’expressen a nivell prosòdic i sintàctic, i analitzo la correlació existent entre els marcadors prosòdics i diferents interpretacions semanticopragmàtiques, com ara l’exhaustivitat. També analitzo les partícules de focus i les estructures clivellades i pseudoclivellades en LSC i el seu rol en l’expressió de l’exhaustivitat. La meva recerca, doncs, adopta un perspectiva semanticopragmàtica tenint en compte la interacció amb la prosòdia.

A banda d’això, col·laboro en el projecte d’elaboració del corpus de la llengua de signes catalana impulsat des de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta col·laboració ha despertat en mi altres interessos de recerca com ara la fonologia de les LS i la variació dialectal, que es poden analitzar a través de la lingüística de corpus.

Podeu consultar aquí la meva pàgina web.