Vés enrere Cervantes Carreto, Erendira Alejandra

CERVANTES CARRETO, ERENDIRA ALEJANDRA

ERENDIRA ALEJANDRA CERVANTES CARRETO
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Traducció i Interpretació
Universitat Pompeu Fabra

Sóc una lingüista interessada en el contacte lingüístic entre les llengües de signes i les llengües parlades. Vaig cursar el màster a la Universidad Nacional Autónoma de México i ara sóc una estudiant de doctorat a la Universitat Pompeu Fabra (al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge). També formo part de la LSC Lab i del grup d’investigació GLiF.

Els meus interessos principals són la sintaxi i la morfologia. Treballo amb dates escrites de castellà par a entendre com s’influencien les diferents llengües entre si, especialment aquelles llengües amb modalitats diferents com les llengües de signes Catalana i la Mexicana, en la seva modalitat visual i gestual, i el castellà en la seva modalitat “visual-escrita”. També estic interessada en comparar aquest contacte lingüístic amb altra forma de contacte lingüístic que passa amb llengües de la mateixa modalitat.