L’àmbit de recerca es basa en la feina que es fa des de l’LSC Lab (Laboratori de llengua de signes catalana), que forma part del Grup de Lingüística formal (GLiF) de la UPF. Té com a objectiu principal la descripció, l’anàlisi i la documentació de les llengües de signes i de l’LSC, en particular, i contribueix directament amb la seva activitat investigadora a l'LSC-UPF Actua. En tant que llengües naturals de modalitat visual-gestual, una comprensió més profunda de les llengües de signes ha de contribuir a la caracterització de la facultat humana del llenguatge. Aquest objectiu només s’aconseguirà amb precisió a través de les descripcions i de les eines que proporciona la teoria lingüística. Alhora, la tasca de descripció dóna resposta a les necessitats d’alguns camps aplicats en els quals el coneixement de la gramàtica de la llengua de signes és necessari, com ara l’ensenyament, la formació i altres tasques que duem a terme des de l’àmbit de formació i recursos.