Objectius

Els objectius del Centre d’Estudis LSC-UPF Actua són els següents:

  • Contribució a la sensibilització i al coneixement de l’LSC arreu del món.
  • Participació en activitats de formació i actualització professional.
  • Assessorament a òrgans, organismes i altres universitats en matèria de llengües de signes.
  • Contribució a incrementar els recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’LSC.
  • Creació de xarxa amb els principals agents socials de l'àmbit de l'LSC.
  • Foment de la cooperació i les accions conjuntes amb diverses unitats i serveis de la UPF.