Membres

L’LSC-UPF Actua està format per professors i investigadors de la UPF i de la UB dedicats a l’estudi de l’LSC. Són membres sèniors i joves, sords i oients, amb moltes ganes de donar empenta per contribuir al bon desenvolupament de l’LSC en tots els seus àmbits d’ús. 

 

Coordinadores Coordinadores

Membres Membres