Adreces i horaris

Go to translation by UPF staff

Fletxeta Campus de la Ciutadella

Biblioteca/CRAI
Unitat d'Informàtica

Fletxeta Campus de la Comunicació-Poblenou

Biblioteca/CRAI
Unitat d'Informàtica

Fletxeta Campus Universitari Mar

Biblioteca
Unitat d'Informàtica

Fletxeta Edifici Mercè

Unitat d'Informàtica

 

 

Directori del personal | Suport a persones amb necessitats especialsAtenció especial a persones discapacitades