L'Itinerari en anàlisi i prevenció del delicte es compon de les següents assignatures:

 

Ordenadores

  • Estudis longitudinals i carreres delictives: Aquesta assignatura exposa les relacions rigoroses de causalitat entre esdeveniments: factors causals i els seus efectes en la trajectòria vital de la persona.
  • Enquestes de victimització i seguretat: disseny i anàlisi: Aquesta assignatura exposa com realitzar i explotar una enquesta: redactar el qüestionari, seleccionar una mostra representativa, administrar els qüestionaris i processar les dades.

  • Avaluació dels Efectes de les Polítiques i Programes Públics de Prevenció: Aquesta assignatura es basa en la recerca causal orientada cap a l'avaluació de l'efecte de determinades polítiques públiques.

  • Mètodes d'investigació criminològica avançada: Aquesta assignatura es basa en els dissenys de recerca empírica més usats ​​en criminologia: disseny bàsic experimental, els seus mèrits i desavantatges, i propostes de recerca per a diferents objectius.